Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku


Ulica Podwale Przedmiejskie stanowi arterię przelotową, na całej swojej długości nie posiada skrzyżowań umożliwiających przecięcie jej osi (z wyjątkiem ulic Pszennej i Szopy, biegnących pod wiaduktem). Nie posiada także przejść dla pieszych - komunikację i dojście do znajdujących się pomiędzy jezdniami przystanków tramwajowych zapewniają przejścia podziemne. Na ulicy Podwale Przedmiejskie występuje przede wszystkim lokalny ruch samochodów osobowych oraz ruch ciężki, związany z przejazdami samochodów ciężarowych i autobusów, którego wpływ na charakterystykę ruchu maleje, poprzez budowę dróg stanowiących alternatywny przejazd z wyłączeniem dzielnicy Śródmieście w Gdańsku oraz ograniczeniem tonażu wprowadzonego dla obszaru Śródmieścia.

Zakres zamówienia obejmuje 3 elementy:

- Zadanie nr 1: Przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w ul. Chmielnej w Gdańsku;
- Zadanie nr 2: Przebudowa skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną;
- Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Chmielnej, na odcinku od ul. Pszennej do ul. Spichrzowej.

Aktualizacja, 05.06.2018 r.

Zakończono zadanie związane z budową głównego kolektora sanitarnego. Na Podwalu Przedmiejskim nadal trwają prace rozbiórkowe starego układu drogowego, przebudowa wpustów kanalizacji deszczowej oraz układanie nowych elementów płyt chodnikowych oraz krawężników. Na przejeździe przez tory tramwajowe układane są płyty Strail.

Aktualizacja, 23.05.2018 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace rozbiórkowe. Wykonywana jest także pierwsza warstwa podbudowy drogi.Aktualizacja 19.04.2018 r.

Rusza przebudowa Podwala Przedmiejskiego! Od poniedziałku istotne zmiany organizacji ruchu.
W poniedziałek 23.04.2018 r. w związku z przebudową ulicy podwale Przedmiejskie zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

Na czym będą polegać zmiany?

1. Obie jezdnie ulicy Podwale Przedmiejskie zostaną zwężone do dwóch pasów ruchu. Zlikwidowany zostanie również bus pas na jezdni w kierunku Śródmieścia na odcinku od ul. Łąkowej do końca ( za ul. Kotwiczników)
2. Zamknięty zostanie przejazd przez torowisko, natomiast ruch tramwajowy w tym etapie zostanie utrzymany.
3. Z ulicy Chmielnej utworzona zostanie droga jednokierunkowa w relacji do ul. Spichrzowej z wyjazdem przez ulicę Spichrzową i Motławską
4. Utrzymane zostaną wszystkie relacje piesze w rejonie placu budowy

Taka organizacja potrwa planowo do września 2018 r.

Jedynie przez cztery dni, od 27 do 30 kwietnia zostanie całkowicie wstrzymany ruch tramwajowy. Obowiązywała będzie komunikacja zastępcza w relacji Węzeł UE – Stogi.
Za utrudnienia związane z realizacją robót przepraszamy, prosimy o wyrozumiałość i zachowanie ostrożności.
Koszt inwestycji to blisko 16 mln zł. Ponad 12 mln to środki miejskie, w tym ok. 60 procent pochodzi z finansowania unijnego projektu. Pozostałe środki, ok. 4 mln zł pochodzą z GIWK-u. Wykonawcą jest firma MTM z Gdyni.

Aktualizacja 03.04.2018 r.

29 marca podpisano umowę na realizację robót związanych z przebudową ul. Podwale Przedmiejskie. Przekazanie Wykonawcy placu budowy planowane jest na środę 4 kwietnia. O planowanych zmianach w organizacji ruchu będziemy informować z wyprzedzeniem.


Aktualizacja, 9.03.2018 r.

Przetarg na 1 etap przebudowy Podwala Przedmiejskiego rozstrzygnięto 7 marca. Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną, przebudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
w ul. Chmielnej w Gdańsku i przebudowę ul. Chmielnej w Gdańsku. W terminie złożono dwie oferty. Po analizie dokumentacji przetargowych uznano, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Jeśli procedury przetargowe przebiegać będą bez zakłóceń, prace mają zakończy się we wrześniu 2018 r.

Aktualizacja, 27.12.2017r.

W piątek 22 grudnia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wysłała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie zamówienia na przebudowę Podwala Przedmiejskiego z ulicą Chmielną. Oferty na wykonanie zadania poznamy 2.02.2018 r.

Zakres zamówienia obejmuje 3 elementy:

- Zadanie nr 1: Przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w ul. Chmielnej w Gdańsku;
- Zadanie nr 2: Przebudowa skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną;
- Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Chmielnej, na odcinku od ul. Pszennej do ul. Spichrzowej.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie oraz wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla drugiego zadania, jako elementu przejściowego do czasu realizacji pełnego zakresu przebudowy ul. Podwale Przedmiejskie. Termin otwarcia ofert przewidziano na 2.02. 2018 r. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, prace zakończą się w połowie września 2018r.

Aktualizacja, 18.12.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska unieważnia zamówienie na przebudowę ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. Nowy przetarg, który przewiduje przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną wraz z remontem sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, zostanie ogłoszony przed świętami Bożego Narodzenia. Decyzje dotyczące możliwości realizacji pozostałych zadań z unieważnionego zamówienia zapadną w styczniu 2018 r.

W postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku” została złożona jedna oferta. Firma MTM S.A. z siedzibą w Gdyni oszacowała koszt wykonania zadania na niecałe 38 mln złotych (37 957 195, 52 zł). Gmina Miasta Gdańska przeznaczyła na realizację inwestycji 20,8 mln złotych i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty.

Do końca przyszłego tygodnia DRMG planuje ogłosić nowy przetarg, który obejmować będzie:

- przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną
- przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ul. Chmielnej

Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, prace zakończą się w połowie września 2018r. Decyzja w sprawie realizacji pozostałego zakresu zadania, który znalazł się w przedmiocie unieważnionego zamówienia, zapadnie na początku 2018 roku.

Aktualizacja, 8.12.2017r.

8 grudnia 2017 roku w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 20,8 mln złotych. W terminie wyznaczonym przez DRMG wpłynęła jedna oferta. Złożyła ją firma MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, która oszacowała koszt wykonania zadania na niecałe 38 mln złotych (37 957 195, 52 zł). Decyzja w sprawie możliwości realizacji zadania zostanie podjęta przez władze miasta.

Aktualizacja 28.09.2017 r.
DRMG przesłała do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację powyższego zadania. Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 9 listopada br.


Aktualizacja

Firma Highway w terminie umownym opracowała projekt dla zadania pn. Przebudowa i remont ulicy Podwale Przedmiejskie w Gdańsku (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego).


Aktualizacja

21 marca 2016 DRMG ogłosiła ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. Najkorzystniejszą z 3 złożonych ofert przedstawiła firma Highway Piotr Urbański z miejscowości Banino. 19 kwietnia z wybraną firmą podpisana została umowa. Wykonawca na sporządzenie projektu ma czas do 30.09.2016 r.Aktualizacja 10.03.2016 r.

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja 12.02.2016 r.

Z uwagi na znaczące zmiany w układzie drogowym, zlecono wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to niezależna, szczegółowa i techniczna ocena cech przebudowywanej drogi, pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wnioski z opracowanej analizy zostaną uwzględnione już na etapie prac projektowych. Obecnie, DRMG jest na etapie udzielenia zamówienia publicznego, mającego na celu wyłonienie audytora. Zaproszeni do opracowania wykonawcy na złożenie ofert cenowych mają czas do 15 lutego br., natomiast wybrany wykonawca na opracowanie audytu będzie miał 3 tygodnie.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski