Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka - ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU!
Aktualizacja: 2018-03-20


Realizowane:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-03-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2018-03-20


Budżet Obywatelski:
Budżet Obywatelski 2018- zadania do realizacji DRMG
Aktualizacja: 2018-03-19


Realizowane:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Aktualizacja: 2018-03-19


Zrealizowane:
Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku” – etap I w ramach zadania...
Aktualizacja: 2018-03-19


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Starogardzkiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-19


Realizowane:
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-16


Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.

Ulica Podwale Przedmiejskie stanowi arterię przelotową, na całej swojej długości nie posiada skrzyżowań umożliwiających przecięcie jej osi (z wyjątkiem ulic Pszennej i Szopy, biegnących pod wiaduktem). Nie posiada także przejść dla pieszych - komunikację i dojście do znajdujących się pomiędzy jezdniami przystanków tramwajowych zapewniają przejścia podziemne. Na ulicy Podwale Przedmiejskie występuje przede wszystkim lokalny ruch samochodów osobowych oraz ruch ciężki, związany z przejazdami samochodów ciężarowych i autobusów, którego wpływ na charakterystykę ruchu maleje, poprzez budowę dróg stanowiących alternatywny przejazd z wyłączeniem dzielnicy Śródmieście w Gdańsku oraz ograniczeniem tonażu wprowadzonego dla obszaru Śródmieścia.

Aktualizacja, 9.03.2018 r.

Przetarg na 1 etap przebudowy Podwala Przedmiejskiego rozstrzygnięto 7 marca. Inwestycja obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną, przebudowę sieci wodociągowo - kanalizacyjnych
w ul. Chmielnej w Gdańsku i przebudowę ul. Chmielnej w Gdańsku. W terminie złożono dwie oferty. Po analizie dokumentacji przetargowych uznano, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. Jeśli procedury przetargowe przebiegać będą bez zakłóceń, prace mają zakończy się we wrześniu 2018 r.

Aktualizacja, 27.12.2017r.

W piątek 22 grudnia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wysłała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie zamówienia na przebudowę Podwala Przedmiejskiego z ulicą Chmielną. Oferty na wykonanie zadania poznamy 2.02.2018 r.

Zakres zamówienia obejmuje 3 elementy:

- Zadanie nr 1: Przebudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych w ul. Chmielnej w Gdańsku;
- Zadanie nr 2: Przebudowa skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ulicą Chmielną;
- Zadanie nr 3: Przebudowa ul. Chmielnej, na odcinku od ul. Pszennej do ul. Spichrzowej.

Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie oraz wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu dla drugiego zadania, jako elementu przejściowego do czasu realizacji pełnego zakresu przebudowy ul. Podwale Przedmiejskie. Termin otwarcia ofert przewidziano na 2.02. 2018 r. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z harmonogramem, prace zakończą się w połowie września 2018r.

Aktualizacja, 18.12.2017 r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska unieważnia zamówienie na przebudowę ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. Nowy przetarg, który przewiduje przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną wraz z remontem sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, zostanie ogłoszony przed świętami Bożego Narodzenia. Decyzje dotyczące możliwości realizacji pozostałych zadań z unieważnionego zamówienia zapadną w styczniu 2018 r.

W postępowaniu przetargowym na realizację zadania „Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku” została złożona jedna oferta. Firma MTM S.A. z siedzibą w Gdyni oszacowała koszt wykonania zadania na niecałe 38 mln złotych (37 957 195, 52 zł). Gmina Miasta Gdańska przeznaczyła na realizację inwestycji 20,8 mln złotych i nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty.

Do końca przyszłego tygodnia DRMG planuje ogłosić nowy przetarg, który obejmować będzie:

- przebudowę skrzyżowania ul. Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną
- przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych w ul. Chmielnej

Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, prace zakończą się w połowie września 2018r. Decyzja w sprawie realizacji pozostałego zakresu zadania, który znalazł się w przedmiocie unieważnionego zamówienia, zapadnie na początku 2018 roku.

Aktualizacja, 8.12.2017r.

8 grudnia 2017 roku w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na przebudowę ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 20,8 mln złotych. W terminie wyznaczonym przez DRMG wpłynęła jedna oferta. Złożyła ją firma MTM S.A. z siedzibą w Gdyni, która oszacowała koszt wykonania zadania na niecałe 38 mln złotych (37 957 195, 52 zł). Decyzja w sprawie możliwości realizacji zadania zostanie podjęta przez władze miasta.

Aktualizacja 28.09.2017 r.
DRMG przesłała do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację powyższego zadania. Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 9 listopada br.


Aktualizacja

Firma Highway w terminie umownym opracowała projekt dla zadania pn. Przebudowa i remont ulicy Podwale Przedmiejskie w Gdańsku (otwarcie skrzyżowań i wyznaczenie naziemnych przejść dla pieszych w celu ograniczenia efektu barierowego).


Aktualizacja

21 marca 2016 DRMG ogłosiła ponowny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania. Najkorzystniejszą z 3 złożonych ofert przedstawiła firma Highway Piotr Urbański z miejscowości Banino. 19 kwietnia z wybraną firmą podpisana została umowa. Wykonawca na sporządzenie projektu ma czas do 30.09.2016 r.Aktualizacja 10.03.2016 r.

Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania zostało unieważnione. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja 12.02.2016 r.

Z uwagi na znaczące zmiany w układzie drogowym, zlecono wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to niezależna, szczegółowa i techniczna ocena cech przebudowywanej drogi, pod względem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wnioski z opracowanej analizy zostaną uwzględnione już na etapie prac projektowych. Obecnie, DRMG jest na etapie udzielenia zamówienia publicznego, mającego na celu wyłonienie audytora. Zaproszeni do opracowania wykonawcy na złożenie ofert cenowych mają czas do 15 lutego br., natomiast wybrany wykonawca na opracowanie audytu będzie miał 3 tygodnie.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku z dnia 2018-03-19
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gości... 533170-N-2018 z dnia 2018-03-19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert z dnia 2018-03-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski