Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa przedszkola modułowego przy ul. Srebrnej /Kolorowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-04-27


W przygotowaniu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Aktualizacja: 2017-04-26


Wydarzenia:
Otwarcie nowej pływalni przy Szkole Podstawowej 81, przy ul. Siedleckieg...
Aktualizacja: 2017-04-24


W przygotowaniu:
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą oraz budowa boi...
Aktualizacja: 2017-04-24


W przygotowaniu:
Budowa ulicy Nowej Bulońskiej
Aktualizacja: 2017-04-24


Realizowane:
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej do ul. Człuchowskiej wraz z...
Aktualizacja: 2017-04-24


W przygotowaniu:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-04-21


Realizowane:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.
Aktualizacja: 2017-04-20


Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 na ul. Stryjewskiego.

Obiekt powstanie na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Stryjewskiego 28. Basen zostanie wykonany na podstawie projektu krytej pływalni zrealizowanej już przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach i będzie służył nie tylko uczniom szkoły podstawowej, ale również będzie pełnił funkcję obiektu ogólnodostępnego służącym mieszkańcom dzielnicy Stogi.
Zaprojektowana, prostopadłościenna bryła basenu została podzielona na dwa poziomy: niższy – kondygnacja techniczna podbasenia z wydzielonym wejściem głównym oraz wyższy – kondygnacja hali basenowej z zapleczem szatniowym. Projektowany budynek basenu będzie komunikacyjnie połączony z istniejącym budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Planowana liczba użytkowników basenu: 46 osób (30 osób w strefie pływackiej i 16 osób w strefie rekreacyjnej).

W budynku basenu znajdować się będzie:
• hala basenowa z basenem o dł. 25m. (podział na strefę pływacką i rekreacyjną) oraz brodzikiem dla niepływających z atrakcjami wodnymi i jacuzzi,
• zespół szatniowo-sanitarny,
• strefa wejściowa z szatnią i kasą,
• pom. higieniczno-sanitarne, gospodarcze, magazynowe, techniczne, socjalne, biurowe.

Obiekt będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zaprojektowanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu oraz windę lub podnośniki zewnętrzne.
W budynku zaprojektowano również węzeł sanitarny i szatniowy przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu basenu znajdować się będzie samoobsługowy dźwig umożliwiający samodzielne wejście osoby niepełnosprawnej do basenu.

Aktualizacja 20.04.2017 r.


Aktualnie na terenie budowy zabetonowano dno dużej i małej niecki. Wykonywane jest również zbrojenie i szalowanie ścian dużej niecki.W najbliższych dniach Wykonawca przystąpi do betonowania stropu nad parterem niskim. Zakończono już wykonywanie izolacji zewnętrznych przeciw-wodnych i termicznych.


Aktualizacja 3.04.2017 r.

Na terenie obiektu wykonywane są izolacje poziome, deskowanie dużej niecki basenu, słupy pod małą niecką basenową a także postumenty pod urządzenia - zbiorniki, filtry, centrale.Aktualizacja 22.02.2017 r.

Aktualnie na budowie basenu wykonano wykop. Trwają prace związane z wykonaniem podkładów betonowych pod ławy i stopy fundamentowe. Przygotowywane jest zbrojenie ław oraz wykonywana jest podposadzkowa instalacja sanitarna.Aktualizacja 13.02.2017 r.

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod budowę basenu trwają prace przygotowawcze oraz ziemne. Wykonawca zorganizował zaplecze budowy.


Aktualizacja 31.01.2017 r.

W 31 stycznia, w siedzibie DRMG podpisana została umowa na realizację basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Stryjewskiego w Gdańsku. W imieniu Wykonawcy robót, opiewającą na kwotę ponad 12 mln zł - umowę podpisał Prezes Zarządu firmy „BUDREM-RYBAK” Sp. z o.o. Sp.k. Pan Roman Rybak. Zgodnie z podpisanym dokumentem - wyłoniony w przetargu Wykonawca na realizację zadania ma czas do 27 listopada 2017 r. Przekazanie wykonawcy placu budowy zaplanowano na najbliższy piątek 3 lutego.
Aktualizacja 24.01.2017 r.

W dniu dzisiejszym DRMG ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z informacją największą liczbę punktów na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała firma BUDREM-RYBAK z Luzina. Po uprawomocnieniu wyboru podpisana zostanie umowa na realizację robót.

Aktualizacja 29.11.2016 r.

W piątek 25 listopada minął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na budowę krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego. W terminie wnioski złożyło czterech wykonawców:

1. SKANSKA S.A. z Warszawy
2. Mostostal Warszawa S.A. z Warszawa
3. „BUDREM-RYBAK” Sp. z o.o. Sp.k. Luzino
4. Hartuna Sp. z o.o. Skarszewy

Następnie wykonawcy zaproszeni zostaną do złożenia ofert cenowych, na przygotowanie których będą mieli czas do 14 grudnia br.

Aktualizacja 4.11.2016 r.

3 listopada br. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na budowę krytej pływalni przy ul. Stryjewskiego 28. Przetarg ma formę ograniczoną, co oznacza, że wykonawcy najpierw złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po weryfikacji wniosków, tylko wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert przetargowych.
Zakładany termin podpisania umowy na roboty budowlane będzie przypadał na przełom roku 2016/17.
Planowany termin zakończenia prac to listopad 2017 r.
Otwarcie wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu planowane jest na 21 listopada 2016 r.


Aktualizacja 18.03.2016 r.

Biuro projektowe przedstawiło wstępne, koncepcyjne rysunki dotyczące zaprojektowanego budynku basenu. Pierwotny termin opracowania dokumentacji projektowej został przesunięty z 30 czerwca na 30 września 2016 r.

Aktualizacja 17.11.2015 r.

Dnia 17 listopada w siedzibie DRMG podpisana została umowa na wykonanie prac projektowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z pracownią projektową Inwestproj Wojciech Osak z miejscowości Rozgarty. Termin opracowania dokumentacji projektowej przypada na 30 września 2016 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska

   Nowe ogłoszenia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 74910 - 2017 z dnia 2017-04-27
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-04-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2017/S 082-157818 z dnia 2017-04-27
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski