Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-07-19


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiany na ul.Jabłoniowej i ul. Myśliwskiej
Aktualizacja: 2018-07-18


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-07-18


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa lini tramwajowej Stogi- ZMIANY NA UL. BUDZYSZA
Aktualizacja: 2018-07-18


Realizowane:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-07-18


W przygotowaniu:
Rozwój komunikacji rowerowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-07-18


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka - ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU!
Aktualizacja: 2018-07-17


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-07-16


Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z remontem ulicy Pagórkowej w Gdańsku. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Ujeścisko- Łostowice, działki nr 49, 140/4, 144/2, 151/5, 139/5, 141, 143 obręb 063.

Inwestycja obejmować będzie:

- prace rozbiórkowe
- roboty ziemne - korytowanie
- wykonanie podbudowy, oporników betonowych
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie pobocza, umocnienie skarp płytami
- wykonanie bariery ochronnej

Planowany termin zakończenia realizacji zadania – sierpień 2018


Mapa poglądowa


Aktualizacja 11.07.2018 r

Przetarg na wykonanie pierwszego etapu remontu ul. Pagórkowej rozstrzygnięty. 5 lipca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację pierwszego etapu remontu ul. Pagórkowej w Gdańsku. Umowa z wyłonioną w postępowaniu przetargowym firmą DROGOMOST podpisana zostanie w połowie lipca, po dopełnieniu wszystkich formalności. W ramach zadania na objętym remontem fragmencie ulicy Pagórkowej, o długości ok. 388 m, wymieniona zostanie istniejąca nawierzchnia na nawierzchnię z kostki betonowej. Realizacja inwestycji przewiduje także profilowanie fragmentu skarp wraz z umocnieniem betonowymi płytami ażurowymi oraz budowę stalowych barier drogowych. Wykonawca robót na realizację zadania ma czas do końca sierpnia br
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-07-19
"Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic Bis... 2018/S 137-312958 z dnia 2018-07-19
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-07-18
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski