Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem ...
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku.
Aktualizacja: 2018-06-22


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-06-22


W przygotowaniu:
Remont ulicy Pagórkowej w Gdańsku-I etap
Aktualizacja: 2018-06-22


Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-06-21


W przygotowaniu:
Budowa ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Zimnej w kierunku ulicy St...
Aktualizacja: 2018-06-20


Rewitalizacja :
Zagospodarowanie terenu oraz wymiana posadzek w salach Przedszkola Nr ...
Aktualizacja: 2018-06-19


Realizowane:
Jasieński Park – odwodnienie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017
Aktualizacja: 2018-06-19


Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach zagospodarow...
Przygotowujemy się do realizacji zadania - Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku ul. Otomińska 72.

Inwestycja polegać będzie m.in. na:

• Rozbiórce koszy do koszykówki oraz bramek
• Rozbiórce istniejącego dojazdu do boiska
• Wykonaniu drogi dojazdowej do boiska szer. 3 m.
• Budowie ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w urządzenia sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38 x 24 m
• Budowie ogrodzenia panelowego wys. 4 m
• Budowie ciągu komunikacyjnego i pieszego
• Budowie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym
• Budowie oświetlenia
• Budowie monitoringu wizyjnego
• Montażu elementów małej architektury
• Odtworzeniu elementów środowiska


Planowany termin realizacji zadania to sierpień 2018


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Realizacja masztów flagowych w dwóch lokalizac... 577172-N-2018 z dnia 2018-06-21
"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na ... 576625-N-2018 z dnia 2018-06-21
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - cz... z dnia 2018-06-21
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski