Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka - ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU!
Aktualizacja: 2018-03-20


Realizowane:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-03-20


Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie.
Aktualizacja: 2018-03-20


Budżet Obywatelski:
Budżet Obywatelski 2018- zadania do realizacji DRMG
Aktualizacja: 2018-03-19


Realizowane:
Budowa wiaduktu Biskupia Górka
Aktualizacja: 2018-03-19


Zrealizowane:
Rozbudowa ul. Tischnera w Gdańsku” – etap I w ramach zadania...
Aktualizacja: 2018-03-19


Zmiany Organizacji Ruchu:
Zmiana organizacji ruchu na ul. Starogardzkiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-19


Realizowane:
Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-03-16


Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach zagospodarow...
Przygotowujemy się do realizacji zadania - Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego w ramach zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 84 w Gdańsku ul. Otomińska72.

Inwestycja polegać będzie m.in. na:

• Rozbiórce koszy do koszykówki oraz bramek
• Rozbiórce istniejącego dojazdu do boiska
• Wykonaniu drogi dojazdowej do boiska szer. 3 m.
• Budowie ogrodzonego boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w urządzenia sportowe o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 38 x 24 m
• Budowie ogrodzenia panelowego wys. 4 m
• Budowie ciągu komunikacyjnego i pieszego
• Budowie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym
• Budowie oświetlenia
• Budowie monitoringu wizyjnego
• Montażu elementów małej architektury
• Odtworzeniu elementów środowiska


Planowany termin realizacji zadania to sierpień 2018


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku z dnia 2018-03-19
Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gości... 533170-N-2018 z dnia 2018-03-19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert z dnia 2018-03-19
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski