Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Rowerowy Plac Manewrowy i Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach B...
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-04-20


Kładka pieszo - rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wyso...

Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową kładki pieszo -rowerowej nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Złożony wniosek zakłada budowę kładki o wymiarach 13x2m o konstrukcji żelbetowej oraz połączenie kładki z istniejącymi ścieżkami pieszo-rowerowymi. Aktualnie mieszkańcy osiedli nad Kanałem Raduni, w okolicy ośrodka jeździeckiego Lipce mają utrudniony dostęp do przystanków komunikacji miejskiej w kierunku centrum Gdańska. Natomiast mieszkańcy Chełmu nie mogą sobie skrócić drogi przechodząc przez Kanał Raduni i park, ponieważ dojście do niego znajduje się dopiero przy Przedszkolu nr 24. Głównym założeniem inwestycji jest ułatwienie mieszkańcom dzielnicy Orunia- Św.Wojciech- Lipce i Chełmu korzystania z terenu parku i komunikacji miejskiej.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo zakres realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Widok przed realizacją zadania

Aktualizacja 12.04.2018 r.


9 kwietnia podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania z firmą – Atelier Harmoza Sp. zo.o. z Gdyni. Na opracowanie dokumentacji wykonawca ma czas do sierpnia 2018 r.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-04-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500089189-N-2018 z dnia 2018-04-23
Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowe... z dnia 2018-04-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski