Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Aktualizacja: 2018-05-23


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Zadań Hydrotechnicznych
Aktualizacja: 2018-05-22


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Przygotowania Zadań Liniowych
Aktualizacja: 2018-05-22


Budowa ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodo...
Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu pojazdów samochodowych umożliwiającego dojście i dojazd do Domu Kultury Tybetańskiej w Gdańsku w ramach zadania - Dom Kultury Tybetańskiej – droga dojazdowa + miejsca postojowe w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Inwestycja obejmować będzie m.in.:

a) roboty rozbiórkowe nawierzchni, elementów ulic
b) roboty ziemne
c) roboty drogowe, w tym:
-podbudowy pod nawierzchnie
-budowę nowej nawierzchni
-budowę elementów ulic
- budowę chodników
d) wykonanie kanalizacji deszczowej,
e) przebudowę oświetlenia, w tym:
-montaż nowych słupów wraz z oprawami
-montaż nowych tras kablowych zasilających oprawy,
-wykonanie uziemienia.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2018 r.


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Aktualizacja, 10.04.2014 r.

Przetarg na realizację zadania wygrała firma Usługi Ogólnobudowlane „SZELBRUK” Piotr Szela, z którą podpisano umowę. Niebawem wykonawcy zostanie przekazany teren budowy. Prace mają zakończyć się do końca czerwca.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o nowym wyborze w części nr 2. z dnia 2018-05-23
"Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (... 562871-N-2018 z dnia 2018-05-23
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 562350-N-2018 z dnia 2018-05-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski