Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Aktualizacja: 2018-05-23


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Zadań Hydrotechnicznych
Aktualizacja: 2018-05-22


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Przygotowania Zadań Liniowych
Aktualizacja: 2018-05-22


Nowy Park na Przymorzu Małym- zagospodarowanie terenu parku na...

Rozpoczęła się realizacja zadania-Nowy Park na Przymorzu Małym-zagospodarowanie terenu parku nad Potokiem Oliwskim w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017. Na terenie inwestycji pojawi się m.in.: scena plenerowa,nowe ławki i kosze na śmieci. Wykonane zostaną również schody terenowe i remont chodników.


Zakres rzeczowy zamówienia obejmować będzie m.in.:

1) roboty geodezyjne, przygotowawcze i rozbiórkowe
2) roboty budowlane:
- budowę sceny plenerowej wraz z miejscami dla widowni z elementami małej architektury
- wykonanie schodów terenowych z balustradami
- wykonanie remontu i nowej nawierzchni ciągów pieszych
- wykonanie ogrodzonego placu zabaw wraz z montażem wyposażenia
- montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, gabiony)
3) roboty ziemne i porządkowe
4) pielęgnację nasadzeń


Planowany termin zakończenia czerwiec 2018 r.


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania
Aktualizacja 16.05.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają prace związane z układaniem chodników i wykonywaniem schodów terenowych. Wykonawca przygotowuje się również do budowy sceny plenerowej.

Aktualizacja, 10.04.2018r.

Przetarg na realizację zadania wygrało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Niweleta” Adam Linko, z którym podpisano umowę. Niebawem wykonawcy zostanie przekazany teren budowy. Prace mają zakończyć się do końca czerwca.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o nowym wyborze w części nr 2. z dnia 2018-05-23
"Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (... 562871-N-2018 z dnia 2018-05-23
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 562350-N-2018 z dnia 2018-05-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski