Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Kładka pieszo -rowerowej nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dwor...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Żuławy Wiślane
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-02-16


W przygotowaniu:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-02-16


Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku – etap II.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:„Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II na odcinku o długości ok. 140 m od ul. Tischnera (etap I) do ul. Waldorfa.

Zakres prac obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze; rozbiórkowe, ziemne
2) roboty drogowe w tym:
a) budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej.;
b) budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
c) budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej ;
d) budowę schodów terenowych;
e) umocnienie skarp;
f) zatrawienie;
3) budowę odwodnienia terenu w tym;
a) budowę sieci kanalizacji deszczowej
b) budowę studni rewizyjnych z osadnikami;
c) budowę studzienek z wpustami deszczowymi żeliwnymi;
4) budowę oświetlenia drogowego
5) przebudowę sieci elektroenergetycznych

Planowany termin realizacji zadania to czerwiec 2018 r.


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania


Aktualizacja 9.02.2018 r.

Uwaga kierowcy!


Od wtorku 13.02.2018 roku, w związku z rozpoczęciem II etapu prac zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ulicy Tischnera od strony północnej do ulicy Waldorffa na długości 110 mb. Odcinek będzie zamknięty planowo do 15.06.2018 r.

Aktualizacja 16.01.2018 r.

O realizację zamówienia ubiegało się pięciu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma SAFEROAD KABEX Sp. o.o. z Gdańska. 10 stycznia podpisana została umowa na realizację robót. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2018 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej (etap II... 520755-N-2018 z dnia 2018-02-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500037788-N-2018 z dnia 2018-02-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-02-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski