Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Aktualizacja: 2018-05-23


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Zadań Hydrotechnicznych
Aktualizacja: 2018-05-22


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Przygotowania Zadań Liniowych
Aktualizacja: 2018-05-22


Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku – etap II.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:„Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku - etap II na odcinku o długości ok. 140 m od ul. Tischnera (etap I) do ul. Waldorfa.

Zakres prac obejmuje m.in.:

1) roboty przygotowawcze; rozbiórkowe, ziemne
2) roboty drogowe w tym:
a) budowę jezdni o nawierzchni z kostki betonowej.;
b) budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej;
c) budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej ;
d) budowę schodów terenowych;
e) umocnienie skarp;
f) zatrawienie;
3) budowę odwodnienia terenu w tym;
a) budowę sieci kanalizacji deszczowej
b) budowę studni rewizyjnych z osadnikami;
c) budowę studzienek z wpustami deszczowymi żeliwnymi;
4) budowę oświetlenia drogowego
5) przebudowę sieci elektroenergetycznych

Planowany termin realizacji zadania to czerwiec 2018 r.


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Aktualizacja 8.05.2018 r.

Na terenie inwestycji trwają prace związane z układaniem nawierzchni jezdni. Ponadto wykonane zostały chodniki.


Aktualizacja 28.03.2018 r.

Na terenie budowy zakończono już sieć wodociągową oraz wykonywanie betonowych obrzeży. Trwają prace związane z wykonywaniem poszczególnych warstw nawierzchni jezdni.
Aktualizacja 9.03.2018 r.


Aktualnie na terenie trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej.


Aktualizacja 9.02.2018 r.

Uwaga kierowcy!


Od wtorku 13.02.2018 roku, w związku z rozpoczęciem II etapu prac zostanie zamknięty dla ruchu kołowego odcinek ulicy Tischnera od strony północnej do ulicy Waldorffa na długości 110 mb. Odcinek będzie zamknięty planowo do 15.06.2018 r.

Aktualizacja 16.01.2018 r.

O realizację zamówienia ubiegało się pięciu wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę na podstawie przyjętych kryteriów złożyła firma SAFEROAD KABEX Sp. o.o. z Gdańska. 10 stycznia podpisana została umowa na realizację robót. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2018 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o nowym wyborze w części nr 2. z dnia 2018-05-23
"Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (... 562871-N-2018 z dnia 2018-05-23
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 562350-N-2018 z dnia 2018-05-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski