Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku – etap II.
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2018-01-12


W przygotowaniu:
Przebudowa sali gimnastycznej w SP 86 przy ul. Wielkopolskiej
Aktualizacja: 2018-01-12


Realizowane:
Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej...
Aktualizacja: 2018-01-12


Zrealizowane:
Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków- BO 2017 Potokowa ...
Aktualizacja: 2018-01-12


Przebudowa sali gimnastycznej w SP 86 przy ul. Wielkopolskiej
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn". Kompleksowa przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 86 ul. Wielkopolska 20 w Gdańsku”.

W ramach zadania zostanie przeprowadzony remont sali gimnastycznej. Obiekt zostanie także wygłuszony. Konstrukcja dachu nad salą zostanie wzmocniona. Remont uwzględniał będzie m.in.:

- naprawę tynków na ścianach
- malowanie ścian i sufitu oraz stalowych konstrukcji dachu
- wykonanie nowych gniazd dla słupków mocujących siatkę na boiskach
- wymianę nawierzchni sali gimnastycznej (parkiet drewniany zostanie zdemontowany)
- montaż paneli akustycznych na ścianach i suficie
- montaż nowych drzwi
- montaż nowych drabinek, koszy i rolet przeciwsłonecznych

W ramach inwestycji wyremontowana zostanie także sala korekcyjna, która także zostanie wymalowana. Pomieszczenie zyska nowe wykładziny. Na miejscu pozostaną lustra i drabinki.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to lipiec 2018r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania
.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-01-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500011296-N-2018 z dnia 2018-01-15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-01-12
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski