Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku – etap II.
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2018-01-12


W przygotowaniu:
Przebudowa sali gimnastycznej w SP 86 przy ul. Wielkopolskiej
Aktualizacja: 2018-01-12


Realizowane:
Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej...
Aktualizacja: 2018-01-12


Zrealizowane:
Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków- BO 2017 Potokowa ...
Aktualizacja: 2018-01-12


Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gda...
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ulicy Nowej Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku". Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje budowę ulicy Nowej Turystycznej na odcinku od ulicy Turystycznej do ulicy Przegalińskiej w Gdańsku Sobieszewie wraz z przebudową fragmentu ulicy Przegalińskiej.

Zadanie obejmuje m.in. :

1. Budowę ulicy Nowej Turystycznej w tym:

a) budowę jezdni ul. Nowej Turystycznej o szerokości 7,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,2 m wraz z budową mostu przez kanał „Młynówka", parkingu, zjazdów, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, kanału technologicznego i usunięciem kolizji z siecią gazową, elektroenergetyczną i teletechniczną na odcinku od ul. Turystycznej do kanału „Młynówka" - odcinek długości ok. 250 m;

b) budowę jezdni ul. Nowej Turystycznej o szerokości 5,0 m i 7,0 m (w rejonie mostku na kanale B) z jednostronnym chodnikiem szerokości 2,2 m wraz z budową mostków przez kanał B i C, oświetlenia, kanału technologicznego i elementów odwodnienia terenu (przepusty, mostki, rowy odwaniające) na odcinku od kanału „Młynówka" do ulicy Przegalińskiej - odcinek długości ok. 1970m;

c) przebudowę jezdni ulicy Przegalińskiej o szerokości 6,0 m na długości ok. 100 m wraz z budową obustronnych poboczy, oświetlenia i elementów odwodnienia terenu (rowów odwadniających) i usunięciem kolizji z siecią elektroenergetyczną;

2. Budowę infrastruktury wod. - kan. w ul. Nowej Turystycznej

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to wrzesień 2018 r.


Mapa poglądowa inwestycji   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-01-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500011296-N-2018 z dnia 2018-01-15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-01-12
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski