Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Remont chodników wraz z budową miejsc postojowych - ul. Emilii Hoene
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botan...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Budowa ulicy Tischnera w Gdańsku – etap II.
Aktualizacja: 2018-01-15


Realizowane:
Przebudowa dwóch istniejących boisk szkolnych przy ZKPIG nr 23 w Gdańsku...
Aktualizacja: 2018-01-12


W przygotowaniu:
Przebudowa sali gimnastycznej w SP 86 przy ul. Wielkopolskiej
Aktualizacja: 2018-01-12


Realizowane:
Przebudowa ul. Ojcowskiej w Gdańsku wraz z przebudową sieci wodociągowej...
Aktualizacja: 2018-01-12


Zrealizowane:
Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków- BO 2017 Potokowa ...
Aktualizacja: 2018-01-12


Modernizacja i budowa chodników w ul. Orzeszkowej.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje obecnie zadanie związane z modernizacją chodników w ul. Orzeszkowej. Inwestycja polega na przebudowie tej ulicy na odcinku od ul. Chodowieckiego do al. Zwycięstwa.

Zakres realizacji zadania obejmuje:

- remont chodników o długości 940 mb;
- remont jezdni o długości 470 mb.

Planowany termin zakończenia realizacji koniec marca 2018 r.








Aktualizacja


ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU


Od środy 10.01.2018 r. godz 8:00 wprowadzony został kolejny etap tymczasowej organizacji ruchu polegający na zamknięciu odcinka ulicy Orzeszkowej w Gdańsku o długości około 50mb od ul. Trakt Konny w stronę ulicy Chodowieckiego. Taka organizacja ruchu potrwa ok. jednego tygodnia.







   Z fotogalerii
   Unia Europejska



   Nowe ogłoszenia
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-01-16
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500011296-N-2018 z dnia 2018-01-15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2018-01-12
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski