Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Praca:
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-23


Praca:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Aktualizacja: 2018-04-20


Zmiany Organizacji Ruchu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Metropolitalna szkoła podstawowa w Kowalach
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-04-20


W przygotowaniu:
Rowerowy Plac Manewrowy i Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego w ramach B...
Aktualizacja: 2018-04-20


Realizowane:
Chodnik i schody dla ul. Kolejowej w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelsk...
Aktualizacja: 2018-04-20


Budowa ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gd...
Zadanie obejmować będzie budowę ciągu pieszego o długości ok. 460 m wzdłuż brzegu Martwej Wisły na odcinku od istniejącego ciągu do granicy z budową mostu zwodzonego w Sobieszewie oraz budowę oświetlenia tradycyjnego na długości ok. 910 m. Oprócz tego w ramach inwestycji zostanie zagospodarowana zieleń, pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci . Dodatkowo zaprojektowano od strony nabrzeża balustradę ochronną.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmować będzie:

a) budowę ciągu pieszego o długości ok. 460 m - Etap II;
b) budowę oświetlenia tradycyjnego na długości ok. 910 m - Etap II i Etap III;
c) zagospodarowanie terenu wzdłuż wykonywanego ciągu pieszego;
d) wykonanie trawników;
e) ustawienie ławek, koszy na śmieci;
f) pielęgnację zieleni

Planowany termin realizacji zadania to lipiec 2018 r.


Mapa poglądowa inwestycji
Teren przed rozpoczęciem realizacji zadania


Aktualizacja 16.04.2018 r.

Kontynuowane są prace związane z wykonywaniem poszczególnych warstw nawierzchni. Ustawiono również fundamenty słupów oświetleniowych. Ponadto na początku przyszłego miesiąca wykonawca przystąpi do montażu balustrady.

Aktualizacja 26.03.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem poszczególnych warstw nawierzchni na ścieżce, na odcinku od mostu pontonowego do ul. Iłowej.Aktualizacja 21.02.2018 r.


20 lutego 2018 r. z firmą Saferoad Kabex z Gdańska podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Zgodnie z podpisanym dokumentem wybrany wykonawca na realizację zadania ma czas do lipca 2018 r.

Aktualizacja, 6.02.2018r.

W przetargu na budowę ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie wybrano ofertę złożoną przez Saferoad Kabex Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku. Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie.

Aktualizacja

4 stycznia 2018 r. otwarto oferty na budowę ciągu pieszego z oświetleniem wzdłuż Martwej Wisły w Gdańsku Sobieszewie. Powstaną one w pobliżu budowanego mostu, a na ich realizację przeznaczono 900 000,00 zł.

W terminie wyznaczonym przez DRMG wpłynęły trzy oferty:

1. „ELBUDREM” Józef i Andrzej Jarząbkowski Sp. j.,
ul. Maszynowa 32
80-298 Gdańsk – na kwotę 1 106 998,77 zł

2.Firma Ogólnobudowlana „ARAT” Krzysztof Makurat,
Staniszewo 26
83-328 Sianowo – na kwotę 1 414 500,00 zł

3.Saferoad Kabex Sp. z o.o.,
ul. Betoniarzy 32
80-298 Gdańsk – na kwotę 943 950,41 zł

Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Planowany termin realizacji zadania to 4.07.2018 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2018-04-23
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500089189-N-2018 z dnia 2018-04-23
Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowe... z dnia 2018-04-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski