Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Budowa mostu zwodzonego przez Martwą Wisłę w Gdańsku Sobieszewie
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-05-23


Realizowane:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Zmiany Organizacji Ruchu:
Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowe...
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej
Aktualizacja: 2018-05-23


W przygotowaniu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-05-23


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Zadań Hydrotechnicznych
Aktualizacja: 2018-05-22


Praca:
Specjalista w Zespole ds. Przygotowania Zadań Liniowych
Aktualizacja: 2018-05-22


Budowa trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Sz...

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przystąpiła do realizacji zadania polegającego na budowie trasy rowerowej od Węzła Elbląska wzdłuż ulic Miałki Szlak, Sitowie do granicy Miasta Gdańska w rejonie skrzyżowania z ul. Elbląską.

Realizacja zamówienia obejmuje budowę trasy rowerowej, która stanowić będzie odcinek szlaku rowerowego o znaczeniu międzynarodowym R10 oraz Wiślanej Trasy Rowerowej R9. Przebiegać będzie częściowo po wydzielonych torach ruchu wzdłuż istniejących dróg a częściowo wzdłuż nowych ścieżek rowerowych, które będą pełniły rolę drogi serwisowej w tym:

- budowę wydzielonej drogi rowerowej;

- budowę obiektu mostowego nad Kanałem Rudniki w formie kładki dla rowerów;

- budowę przejazdu rowerowego przez ul. Tama Pędzichowską wraz z budową progów zwalniających dla pojazdów;

- budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;

- przebudowę sieci kanalizacji deszczowej;

- przebudowę sieci gazowej;

- przebudowę sieci elektroenergetycznych.


Zakres rzeczowy zadania:

- roboty przygotowawcze;

- roboty rozbiórkowe;

- roboty ziemne;

- roboty drogowe w tym:
budowa trasy rowerowej o szer. 3,0 m.;budowa zjazdów, progów zwalniających;
wykonanie nakładek bitumicznych na istn. drogach;montaż oznakowania;

- roboty konstrukcyjne - budowa obiektu mostowego w formie kładki dla rowerów z dopuszczeniem ruchu pojazdów służb komunalnych;

- przebudowa sieci gazowej;

- przebudowa sieci kanalizacji deszczowej;

- przebudowa sieci elektroenergetycznych Sn 15kV.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to połowa czerwca 2018 r.ORIENTACJAAktualizacja 15.05.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji trwają prace związane z budową obiektu mostowego oraz formowaniem poboczy. Ponadto wykonano wszystkie warstwy podbudowy jezdni.

Aktualizacja 10.04.2018 r.

Aktualnie na całym odcinku trwają roboty drogowe. Wykonywane są wzmocnienia podłoża. Ponadto trwają prace związane z realizacją obiektu mostowego.

Aktualizacja 13.03.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy trwają prace związane z podbudową pod konstrukcję nawierzchni ścieżki.Aktualizacja 8.02.2018 r.

Aktualnie na budowie trwają prace przygotowawcze w rejonie przyszłej kładki rowerowej.
Aktualizacja 19.01.2018 r.

Jedyną spełniającą warunki ofertę złożyło konsorcjum firm: Lider konsorcjum: WPRD GRAVEL Sp. z o.o. i Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELGRUNT” Marian Mielewczyk. 10 stycznia podpisana została umowa na realizację robót. Zakończenie zadania planowane jest na kwiecień 2018 r.
   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
Informacja o nowym wyborze w części nr 2. z dnia 2018-05-23
"Budowa placu zabaw przy ul. Wyrobka i Czecha (... 562871-N-2018 z dnia 2018-05-23
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 562350-N-2018 z dnia 2018-05-23
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski