Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Przebudowa pomieszczeń w całym budynku oraz rozbudowa Domu Pomocy Społec...
Aktualizacja: 2017-12-12


Realizowane:
Budowa obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Poprawa stanu nawierzchni jezdni ul. Stary Rynek Oliwski wraz z wymianą ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich wykonanych w ramach GPKM ...
Aktualizacja: 2017-12-11


Zrealizowane:
Poprawa stanu nawierzchni odcinka dojazdowego ul. Kartuskiej, w okolicy ...
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Remont ulicy Jaśkowa Dolina w Gdańsku tzw. „trzeciej jezdni”
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Przebudowa ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku.
Aktualizacja: 2017-12-11


W przygotowaniu:
Modernizacja chodników na ul.Złotników, ul. Przędzalniczej i ul.Tartacznej
Aktualizacja: 2017-12-08


Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Str...
W ramach zadania powstanie nowy obiekt handlowo-usługowy w miejscu istniejącego budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Stryjewskiego 23 w Gdańsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Na czas rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego obiektu przy ul. Stryjewskiego 23 obecni najemcy lokali zostaną przeniesieni do obiektów kontenerowych, zlokalizowanych na działce przy ul. Stryjewskiego 12 w Gdańsku celem prowadzenia nieprzerwanej kontynuacji działalności handlowo- usługowej. Po wybudowaniu nowego obiektu przy ul. Stryjewskiego 23 obiekty kontenerowe, przy ul. Stryjewskiego 12 wraz z infrastrukturą techniczną i drogową zostaną usunięte, a teren zostanie doprowadzony do poprzedniego stanu (z przed przeprowadzonej inwestycji) z pozostawieniem nasadzeń zieleni.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

1) rozbiórkę istniejącego budynku handlowo- usługowego;
2) budowę nowego budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową;
3) przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Zimnej i wewnętrznej drogi dojazdowej do nowego budynku;
4) wypożyczenie z dostawą i montażem kontenerów usługowych z zapleczem sanitarnym, przy ul. Stryjewskiego 12 wraz z budową infrastruktury technicznej i drogowej oraz zjazdu z ul. Stryjewskiego;
5) budowę przyłącza wod-kan i elektroenergetycznego dla obiektów kontenerowych przy ul. Stryjewskiego 12;
6) rozbiórkę i demontaż wszystkich elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu (w tym zwrot wypożyczonych kontenerów), wbudowanych i zainstalowanych na potrzeby funkcjonowania obiektów kontenerowych przy ul. Stryjewskiego 12 po przeniesieniu najemców do nowego budynku;
7) odtworzenie elementów środowiska terenu z przed przeprowadzonej inwestycji przy ul. Stryjewskiego z pozostawieniem nasadzeń zieleni.

Terminy wykonania zadania:

I przedmiot odbioru - roboty budowlano-montażowe dla obiektów usługowych w kontenerach przy ul. Stryjewskiego 12 wraz z nasadzeniami zieleni - 28.03.2018 r.

II przedmiot odbioru - roboty budowlano-montażowe dla obiektu handlowo- usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 wraz z nasadzeniami zieleni 31.10.2018 r.

III przedmiot odbioru - roboty demontażowe dla obiektów usługowych w kontenerach przy ul. Stryjewskiego 12 - 10.12.2018 r.

Wizualizacje obiektu
   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 2017-12-08
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2017-12-08
Przebudowa nawierzchni przystanków wiedeńskich ... 629184-N-2017 z dnia 2017-12-08
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski