Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
W przygotowaniu:
Upiększenie i wyposażenie terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Kładka pieszo -rowerowej nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dwor...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i N...
Aktualizacja: 2018-02-20


W przygotowaniu:
Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Żuławy Wiślane
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej w ramach Budżetu Obywatelskieg...
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Odwodnienie dzielnicy Kokoszki w Gdańsku
Aktualizacja: 2018-02-19


W przygotowaniu:
Biskupia Górka – miejska przestrzeń rekreacyjna w ramach Budżetu O...
Aktualizacja: 2018-02-16


W przygotowaniu:
Modernizacja budynku Przedszkola nr 12 w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 12 b
Aktualizacja: 2018-02-16


Budowa nowego obiektu handlowo – usługowego przy ul. Str...
W ramach zadania powstanie nowy obiekt handlowo-usługowy w miejscu istniejącego budynku handlowo-usługowego, zlokalizowanego przy ul. Stryjewskiego 23 w Gdańsku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową. Na czas rozbiórki istniejącego budynku i budowy nowego obiektu przy ul. Stryjewskiego 23 obecni najemcy lokali zostaną przeniesieni do obiektów kontenerowych, zlokalizowanych na działce przy ul. Stryjewskiego 12 w Gdańsku celem prowadzenia nieprzerwanej kontynuacji działalności handlowo- usługowej. Po wybudowaniu nowego obiektu przy ul. Stryjewskiego 23 obiekty kontenerowe, przy ul. Stryjewskiego 12 wraz z infrastrukturą techniczną i drogową zostaną usunięte, a teren zostanie doprowadzony do poprzedniego stanu (z przed przeprowadzonej inwestycji) z pozostawieniem nasadzeń zieleni.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

1) rozbiórkę istniejącego budynku handlowo- usługowego;
2) budowę nowego budynku handlowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową;
3) przebudowę istniejącego zjazdu z ul. Zimnej i wewnętrznej drogi dojazdowej do nowego budynku;
4) wypożyczenie z dostawą i montażem kontenerów usługowych z zapleczem sanitarnym, przy ul. Stryjewskiego 12 wraz z budową infrastruktury technicznej i drogowej oraz zjazdu z ul. Stryjewskiego;
5) budowę przyłącza wod-kan i elektroenergetycznego dla obiektów kontenerowych przy ul. Stryjewskiego 12;
6) rozbiórkę i demontaż wszystkich elementów zagospodarowania i uzbrojenia terenu (w tym zwrot wypożyczonych kontenerów), wbudowanych i zainstalowanych na potrzeby funkcjonowania obiektów kontenerowych przy ul. Stryjewskiego 12 po przeniesieniu najemców do nowego budynku;
7) odtworzenie elementów środowiska terenu z przed przeprowadzonej inwestycji przy ul. Stryjewskiego z pozostawieniem nasadzeń zieleni.

Terminy wykonania zadania:

I przedmiot odbioru - roboty budowlano-montażowe dla obiektów usługowych w kontenerach przy ul. Stryjewskiego 12 wraz z nasadzeniami zieleni - 28.03.2018 r.

II przedmiot odbioru - roboty budowlano-montażowe dla obiektu handlowo- usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 wraz z nasadzeniami zieleni 31.10.2018 r.

III przedmiot odbioru - roboty demontażowe dla obiektów usługowych w kontenerach przy ul. Stryjewskiego 12 - 10.12.2018 r.

Wizualizacje obiektu
Aktualizacja 19.12.2017 r.

18 grudnia 2017 roku w siedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Stryjewskiego 23 w dzielnicy Gdańsk Stogi. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 4 244 000,00 zł ( ok. 4,2mln zł)

W terminie wyznaczonym przez DRMG wpłynęły trzy oferty:

1. Hartuna SP zo.o.
Drogowców 2
83-250 Skarszewy – na kwotę 7 677 145,56 zł

2. "B&W" Usługi ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska
Sikorskiego 2c
Pruszcz Gdański - na kwotę 7 557 781, 74 zł

3. Konsorcjum firm:

LIDER KONSORCJUM
F.B. Ekoinbud Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk

Członek konsorcjum
Ekoinbud Sp. z o.o.
ul. Wielkopolska 5A
80-180 Gdańsk – na kwotę 6 812 706,81 zł

Decyzja w sprawie możliwości realizacji zadania zostanie podjęta przez władze miasta.


   Z fotogalerii
   Unia Europejska   Nowe ogłoszenia
Budowa brakującego odcinka ul. Sarniej (etap II... 520755-N-2018 z dnia 2018-02-20
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500037788-N-2018 z dnia 2018-02-20
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-02-20
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski