Gdańsk, 16.05.2018 r.
Strona internetowa DRMGdotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku - Etap V" I/PN/099/2018/TKDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Do upływu terminu składania ofert tj. 16.05.2018 r. godz. 10.30 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500101508-N-2018 z dnia 09.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 542479-N-2018 z dnia 11.04.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500093355-N-2018 z dnia 26.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2056.67 MB
 • SIWZ.pdf    29.987 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.096 MB
 • 2018-05-10_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.117 MB
 • 2018-05-09_Zmiana_tresci_SIWZ-termin_skladania_ofert.pdf    0.048 MB
 • 2018-04-26_Zmina_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.04 MB
 • 2018-04-11_Ogloszenie_o_zam_nr_542479-N-2018.pdf    0.16 MB