Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gdańsk, dnia 16.05.2018r.

80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11

Tel. 58 320 51 00, fax 58 320 51 05

e-mail: sekretariat@drmg.gdansk.plINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
nr referencyjny I/PN/110/2018/MD
na zadanie pn.:"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na terenie Miasta Gdańska - ulice, Żuławska, Cieszyńskiego, Kartuska, Giełguda, Gałczyńskiego, Obrońców Wybrzeża, Jagiellońska, Chłopska, Subisława, Pelplińska, Pl. Wybickiego"


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Część nr 1 zamówienia:

  1. Zadanie nr 1 - Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ulicy Żuławskiej (od. Skrzyżowania z ul. Przyjemną do skrzyżowania z ul. Smętną);

  2. Zadanie nr 2 - Remont chodnika zlokalizowanego po południowej stronie ul. Cieszyńskiego (od skrzyżowania z drogą wew. Przy Przedszkolu Niepublicznym do skrzyżowania z ul. Cieszyńskiego);

  3. Zadanie nr 3 - Remont chodnika zlokalizowanego po południowej stronie ul. Kartuskiej (od skrzyżowania z ul. Jasną do skrzyżowania z ul. Ciasną);

  4. Zadanie nr 4 - Remont chodnika i jezdni ul. Giełguda (od cmentarza do ul. Focha);1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi
1 834 000,00 zł brutto
.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.

BRAK OFERT

Część nr 2 zamówienia:


 1. Zadanie nr 1 - Remont chodnika ul. Gałczyńskiego (od skrzyżowania z ul. Gdańska do skrzyżowania z drogą wewnętrzną), oraz remont placu i chodnika w kierunku drogi wewnętrznej, a także remont zatoki postojowej po południowej stronie chodnika.

 2. Zadanie nr 2 - Remont chodnika południowego ul. Obrońców Wybrzeża (od ul. Chłopskiej do ul. Dąbrowszczaków)

 3. Zadanie nr 3 - Remont chodnika południowego ul. Jagiellońskiej (od ul. Chłopskiej do ul. Dąbrowszczaków)1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi
1 800 000,00 zł brutto
.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto złMinimalny okres gwarancji jakości

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Konsorcjum firm: Lider: "WPRD GRAVEL" Sp. z o.o., ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk; Partner: Zakład Robót Drogowych i Architektonicznych "RONDO" Sp. z o.o., ul. Olsztyńska 3, 80-734 Gdańsk

3 273 979,25 zł

36 miesięcy

0 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy

Część nr 3 zamówienia:


 1. Zadanie nr 1 - Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Chłopskiej (od ul. Czerwony Dwór do ul. Bora Komorowskiego)

 2. Zadanie nr 2 - Remont chodnika zlokalizowanego po wschodniej stronie ul. Subisława

 3. Zadanie nr 3 - Remont chodnika zlokalizowanego po zachodniej stronie ul. Pelplińskiej (od skrzyżowania z ul. Pomorską w kierunku północnym)

 4. Zadanie nr 4 - Remont chodników zlokalizowanych po obu stronach Placu Wybickiego, oraz remont przedeptu na placu wewnętrznym


1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi
1 550 000,00 zł brutto
.

2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa
brutto złMinimalny okres gwarancji jakości

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Drogomet Sp. z o.o., ul. Litewska 20, 80-719 Gdańsk

2 608 000,00 zł36 miesięcy

0 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

Zgodnie ze wzorem umowy


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500098616-N-2018 z dnia 07.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500104193-N-2018 z dnia 11.05.2018 r.
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 1 z dnia 18.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 548200-N-2018 z dnia 20.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    163.311 MB
 • SIWZ.pdf    5.794 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.062 MB
 • 2018-05-18_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania-czesc_nr_1.pdf    0.257 MB
 • 2018-05-11_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia ofert.pdf    0.285 MB
 • 2018-05-11_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zalacznikami.zip    0.33 MB
 • 2018-05-10_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zalacznikiem.zip    2.53 MB
 • 2018-05-07_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.291 MB
 • 2018-05-07_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    6.539 MB
 • 2018-05-07_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.292 MB
 • 2018-04-20_Ogloszenie_o_zam_nr_548200-N-2018.pdf    0.129 MB