Data zamieszczenia: 17-06-19
Sygnatura zamówienia: I/PN/106/2019/MK
Przedmiot zamówienia: „Budowa drogi dojazdowej do działki 20/2 obr. 065 przy Pomorskiej Szkole Rzemiosł w Gdańsku”.
Rodzaj zamówienia: Robota budowlana
Próg stosowania ustawy: Poniżej progu unijnego
Osoby do kontaktu: Marek Kamiński

pdfOgłoszenie o zamówieniu z dnia 17.06.2019r.pdf200.32 KB

pdfSIWZ.pdf3.87 MB

zipZał. nr 1 do OPZ.zip.zip65.1 MB

docxDokumenty edytowalne.docx396.61 KB

pdfInformacja z otwarcia ofert z dnia 04.07.2019r.pdf849.2 KB

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 08.08.2019r.pdf636.3 KB

pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia pdf86.04 KB