Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca jako Zamawiający w imieniu Gminy Miasta Gdańska przygotowuje się do realizacji zadania, polegającego na termomodernizacji w obiektach oświatowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - budynku Żłobka Nr 1 w Gdańsku, ul. Malczewskiego 33 - Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska w ramach Regionalnego programu Operacyjnego woj. pomorskiego na lata 2014-2020.

http://drmg.gdansk.pl/images/LoGoTyP.jpg


Zakres rzeczowy zamówienia ebejmuje:

  • roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze;
  • roboty izolacyjne;
  • roboty budowlano - montażowe;
  • roboty instalacyjne: sanitarne;
  • roboty instalacyjne: elektryczne.

DSC04468

Aktualizacja 16.08.2019 r.
6 sierpnia 2019 r. podpisaliśmy umowę na termomodernizację żłobka. Wykonawcą robót została wybrana firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego "ELBUD" Gdańsk S.A. z Gdańska. Koszt prac to ponad 1,3 mln zł. Realizacja zadania zakończy się w lutym 2020 r.

Aktualizacja 16.05.2019 r.


Przetarg na termomodernizację budynku żłobka ogłoszeony został 7 maja. Wykonawców ubiegających się o realizację poznamy 17 czerwca. Wybrana w postępowaniu firma na realizację robót będzie miała 6 miesięcy, licząc od daty podpisania umowy.