Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowa, ul. Polna, ul. Wierzbowa [Program Rewitalizacji]

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowej, ul. Polnej, i ul. Wierzbowej, w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 87 ha zamieszkiwany przez blisko 8 400 osób. Prace obejmować będą m.in. przebudowę dróg wraz z infrastrukturą podziemną, modernizację chodników, powstaną również miejsca postojowe. Pojawią się nowe kosze na śmieci i ławki. Oprócz tego zostanie zamontowany monitoring i oświetlenie. Planowany termin opracowania dokumentacji to grudzień 2018 r. Wykonawców dokumentacji poznamy 1.03.2018 zł.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana 25 kietnia 2018 roku i opiewa na 344  400 złotych. Zakończenie prac nad dokumentacją planowane jest w grudniu 2018 roku.