Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodna, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia [Program Rewitalizacji]

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przetarg obejmuje swoim zakresem opracowanie projektu przebudowy i modernizacji dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja ujmie wymianę nawierzchni ulic i chodników. Ponadto w projekcie znajdzie się modernizacja miejsc postojowych, wysp i progów zwalniających. W ramach zadania zostanie także zaprojektowana przebudowa infrastruktury podziemnej, budowa monitoringu i oświetlenia.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 08 Konwersja Działanie 08.01, Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, działanie 08.01.01. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Umowa została podpisana 27.04.2018 roku i opiewa na 217 710 zł. Przewidywany termin opracowania dokumentacji to grudzień 2018 r.