Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rewitalizacja

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

W ramach przygotowania projektu, Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska zorganizował cykl spotkań i warsztatów z mieszkańcami rewitalizowanych obszarów. Dzięki temu powstała lista koniecznych i pilnych inwestycji do realizacji. Szczególnie istotne okazało się wypracowanie niezbędnych działań społecznych oraz inwestycyjnych, które ściśle wiążą się z celami społecznymi.

W ciągu kilkunastu lat rewitalizowane obszary zmienią się nie do poznania. Kamienice i kameralne uliczki odzyskają dawny blask, zakończone zostaną inwestycje w zakresie poprawy jakości przestrzeni publicznych i podwórek. Poprawa sytuacji społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej dzielnicy zrealizowana zostanie poprzez wdrożenie skoordynowanych działań. Zainicjowany w ten sposób proces zmian będzie wspierany i stymulowany tak, aby efekty działań były długotrwałe.

Zakres prac obejmować będzie przebudowę dróg wraz z rozbudową infrastruktury podziemnej, zagospodarowanie terenów zieleni. Przewidziano też remont budynków wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych oraz przystosowanie lokali do prowadzenia działań społecznych. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.

Koordynatorem rewitalizacji czterech dzielnic Gdańska jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach rewitalizacji gdańskich dzielnic oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizować będą także Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych i wspólnoty mieszkaniowe. Przed rozpoczęciem robót pozyskane zostaną dokumentacje projektowe. Przetargi będą sukcesywnie ogłaszane. Pozyskanie dokumentacji na wszystkie zadania przewidziane jest do końca 2018 roku.

Dolne Miasto

 

W ramach projektu zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni 87 ha zamieszkiwany przez ponad 8 400 osób. Na rewitalizację Dolnego Miasta przeznaczonych zostanie prawie 23 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Modernizacja terenu układu drogowego dla obszaru ul. Chłodnej, Sempołowskiej, Królikarnia
Link do zadania
2. Modernizacja terenu układu drogowego dla obszaru ul. Przyokopowej, Polnej, Wierzbowej
Link do zadania
3. Zagospodarowanie terenu Opływu Motławy
Link do zadania
4. Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Królikarni 13
Link do zadaniaNowy Port

 

Rewitalizacja Nowego Portu obejmie obszar o łącznej powierzchni 165 ha zamieszkiwanego przez ok. 10 tys. osób. Wartość inwestycji w Nowym Porcie to ponad 22,7 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Przystosowanie do prowadzenia działań społecznych hali ul. Floriańskiej
Link do zadania
2. Przebudowa i modernizacja dróg i infrastruktury podziemnej ulic Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich
Link do zadania
3. Zagospodarowanie Szańca Zachodniego

 


Orunia

 

Na terenie Oruni rewitalizacja przebiegać będzie na obszarze o powierzchni 145 ha zamieszkiwanego przez ponad 10 tys. osób. Przewidziany koszt inwestycji to 22,1 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Ratusz przy ul. Gościnnej 1
Link do zadania
2. Placówka wsparcia podwórkowego przy ul. Gościnnej
3. Budynek szkoły muzycznej przy ul. Gościnnej 4
4. Kompleksowe zagospodarowanie lokalnych przestrzeni publicznych, w tym skweru przy ulicy Gościnnej


 

Biskupia Górka i Stary Chełm

 

Rewitalizacja na Starym Chełmie i Biskupiej Górce przebiegać będzie na obszarze 104 ha, który zamieszkuje ponad 6 tys. osób. Łączny koszt inwestycji na tym obszarze oszacowano na około 28,1 mln złotych.

Zadania DRMG przewidziane w ramach rewitalizacji:
1. Budynek przy ul. Buczka 16
Link do zadania
2. Przebudowa ulic Biskupiej, Na Stoku, Salwator, Zaroślak i Górka
Link do zadania
3. Urządzenie przestrzeni publicznej i terenów zielonych przy ul. Buczka
Link do zadania


 

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie terenu Opływu Motławy.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Przyokopowej, ul. Polnej, i ul. Wierzbowej, w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej wraz z zagospodarowaniem terenu dla obszaru ul. Chłodnej, ul. Sempołowskiej, ul. Królikarnia w ramach zadania Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku z jednoczesnym pełnieniem nadzoru autorskiego.

 

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich w Nowym Porcie.

 

 

Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i modernizację budynku przy ul. Floriańskiej 2 w Gdańsku.

 


Obecnie obiekt przy ulicy Floriańskiej administrowany jest przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Cześć budynku użyczona jest Centrum Integracji Społecznej oraz Towarzystwu Św. Brata Alberta, a pozostały jego fragment jest nieużytkowany. Projekt uwzględni m.in. przebudowę hali znajdującej się na terenie przy ul. Floriańskiej na wielofunkcyjną salę z możliwością podziału na mniejsze pomieszczenia, utworzenie aneksu kuchennego i poczekalni.

Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano także wyposażenie obiektu w sprzęt audiowizualny. Projektant zaplanuje również wykonanie zielonego tarasu na dachu budynku o powierzchni ok. 80 m2 oraz wykonanie tylnego wejścia do budynku wraz z uporządkowaniem terenu przyległego i budową chodnika. Dokumentacja powinna być gotowa do końca listopada 2018 roku. Otwarcie ofert przewidziano na 13 marca.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Umowa na opracowanie dokumentacji została podpisana 27.04.2018 r. i opiewa 81 672,00 zł. Prace nad projketem mają zakończyć się w listopadzie 2018 r.