pdfZestawienie z realizacji programu Modernizacja i budowa chodników na terenie Gdańska - stan na 30.11.2015 r.63.87 KB

 Zdjęcia oraz mapki z lokalizacją poszczególnych chodników będą uzupełniane sukcesywnie. 

Poglądowe plany sytuacyjne dla lokalizacji poszczególnych chodników realizowanych w 2015 r,