26 września w Gimnazjum nr 11 przy ul Kłosowej prezydent Gdańska otworzył kolejne zrealizowane przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska wielofunkcyjne boisko sportowe. Na uroczystości zebrała się cała szkolna społeczność, reprezentanci lokalnych społeczności, a także dyrektor DRMG Włodzimierz Bartosiewicz. Po symbolicznym przecięciu wstęgi uczniowie szkoły zaprezentowali swoje sportowe umiejętności, a prezydent Adamowicz miał możliwość osobistego sprawdzenia przebudowanych boisk. 


Realizacja zadania prowadzonego przez tutejszą Dyrekcję obejmowała modernizację większego boiska sportowego. Oprócz poliuretanowej nawierzchni sportowej, boisko zyskało ogrodzenie i wyposażenie w urządzenia sportowe. Wykonanie zamówienia obejmowało także odwodnienie obiektu oraz dojścia. Tutejsza Dyrekcja prowadziła także nadzór nad modernizacją drugiego ze szkolnych boisk, którego remont finansowany był przez Fundację Gdańską.