W uroczystościach brali udział uczniowie, nauczyciele oraz inni znamienici goście m.in. Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz.

 

Grę na boisku rozpoczął Pan Wicewojewoda Michał Owczarczak w asyście uczniów Topolówki. Wykonawcą robót była firma ELSIK Sp. z o.o. z Lniska koło Żukowa. Koszt realizacji zadania wyniósł 387 450 zł i został w całości sfinansowany ze środków Gminy Miasta Gdańska.