20 października w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Lilli Wenedy w Gdańsku uroczyście otwarto boiska sportowe łącznie z placem zabaw, siłownią zewnętrzną oraz terenem rekreacyjno-zabawowym.

 

W wydarzeniu uczestniczył Prezydent Miasta Pan Paweł Adamowicz, Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej Pan Piotr Kowalczuk, przedstawiciele Rady Miasta m.in Wiceprzewodniczący Rady Pan Wojciech Błaszkowski a także Dyrektor Naczelny DRMG Pan Włodzimierz Bartosiewicz.

W ramach podziękowania, społeczność szkolna przedstawiła specjalnie przygotowany na tę okoliczność program artystyczny. Inwestycja zrealizowana została ze środków Gminy Miasta Gdańska. Koszt zadania to 1,35 mln zł.