23 listopada przy Szkole Podstawowej nr 20, ul. Stroma, uroczyście otwarto nowy obiekt sportowy.

 

Na terenie szkoły powstało boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem i oświetleniem. W wydarzeniu uczestniczyło wielu gości m.in. Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej Pan Piotr Kowalczuk, przedstawiciele Rady Miasta oraz Rady Dzielnicy Orunia - Św.Wojciech - Lipce oraz Dyrektor Naczelny Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Pan Włodzimierz Bartosiewicz. Tym razem nie tylko uczniowie przedstawili gościom wspaniały pokaz artystyczny. Zaangażowane w życie szkoły Mamy uczniów, zaprezentowały nietuzinkowy taniec z chustą, którego uczestnikami były też najmłodsze dzieci. Zadanie obejmowało również wykonanie nowych chodników, budowę placu zabaw a także remont schodów i istniejącego ogrodzenia. Koszt inwestycji wyniósł ok. 1 mln zł.