19 czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu sportowego, który powstał w SP nr 80 przy ul. Opolskiej. W uroczystości uczestniczyli m.in Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska Piotr Kowalczuk, przedstawiciele Rady Miasta, społeczność szkolna, rodzice i wielu innych gości. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną oraz obdarowali niektórych gości medalami, za szczególny wkład w powstanie nowej infrastruktury sportowej przy szkole.
W ramach przeprowadzonych prac wykonano:

1) boisko Junior - wymieniono nawierzchnię boiska z wykładziny sportowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej wraz z nową podbudową,
2) boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą sportową w tym:
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz z piłkochwytami;
- bieżnię lekkoatletyczną o nawierzchni poliuretanowej;
- zeskocznię do skoku w dal;
- ścieżkę obwodową;
3) wykonano ogrodzenie szkoły, dojścia oraz małą architekturę, siłownię zewnętrzną
W ramach zadania oświetlono boiska sportowe, wykonano monitoring, kanalizację deszczową.

Inwestycja zrealizowana została ze środków Gminy Miasta Gdańska i wyniosła ok. 1,3 mln zł.