Zanim ruszą inwestycje budowlane na Wyspie Spichrzów konieczna jest przebudowa sieci podziemnych połączona z przebudową ulicy Stągiewnej. Na konferencji szczegółowo omówiono nieuniknione zmiany organizacji ruchu w tym rejonie. Realizacja inwestycji rozpocznie się z dniem 29 lutego br. od przebudowy sieci w ciągu ul. Motławskiej.

 

Od tego dnia odcinki ul. Motławskiej objęte przebudową, będą całkowicie wyłączone z ruchu kołowego. Dotychczasowy ruch zostanie utrzymany jedynie w ciągu ul. Chmielnej (od ul. Podwale Przedmiejskie) i w ul. Stągiewnej (jednokierunkowo do ul. Długie Ogrody). Ulice te będą pełnić funkcję drogi lokalnej dla obsługi komunikacyjnej zlokalizowanej w tym rejonie, zabudowy mieszkaniowej i biurowo-usługowej.