Kilkuset gości reprezentujących rozmaite instytucje, firmy, uczelnie uczestniczyło w uroczystej Gali z okazji XXV-lecia istnienia Urzędu Zamówień Publicznych. Wydarzenie zorganizowane w Filharmonii Narodowej odbywało się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP. Okolicznościowy list do uczestników skierował również Prezes Rady Ministrów.

Gala była okazją do podziękowania za wkład jaki poszczególne osoby, firmy oraz instytucje wniosły w rozwój rynku zamówień publicznych. Dlatego też specjalna kapituła złożona z wybitnych ekspertów w zakresie zamówień publicznych przyznała nagrody LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS. Zamawiający oraz wykonawcy otrzymali pamiątkowe statuetki w dowód uznania za stosowanie dobrych praktyk w postępowaniach, w których biorą udział. Wyróżnienie otrzymała także Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Ogólnopolska nagroda Urzędu Zamówień Publicznych przyznana Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska

Wśród tegorocznych 10 wyróżnionych znajdują się instytucje, firmy, osoby, które swoim działaniem wpływają na kształt rynku zamówień publicznych i pokazują „dobre praktyki” w codziennym działaniu. Nagroda przyznana została rówenież Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska otrzymała wyróżnienie przyznawane przez kapitułę złożoną z wybitnych ekspertów ds. zamówień publicznych - nagrodę LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICIS.  

DRMG wyróżniona w kategorii „Zamawiający”

Zgodnie z decyzją kapituły konkursu, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, została nagrodzona
w kategorii „Zamawiający” jako instytucja stosująca najlepsze zasady i praktyki w zamówieniach publicznych, które przyczyniają się do propagowania przejrzystości zapisów i procedur zamówień publicznych. Doceniono również stosowanie przez DRMG czytelnej i zrozumiałej dla wykonawców elektronizacji udzielanych zamówień. Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z wykonawcami są bowiem ogólnie dostępne i zrozumiałe, istotnie ułatwiając proces ofertowania.

W imieniu władz miasta Gdańska nagrodę odebrał Piotr Borawski - Z-ca Prezydenta Gdańska
ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. Natomiast DRMG reprezentował  Krzysztof Małkowski – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych DRMG.

To dla nas duże wyróżnienie, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rocznie prowadzi kilkaset postępowań o udzielenie zamówień, stosując w nich przejrzyste zasady – uczciwej konkurencji, równości, bezstronności, jawności z poszanowaniem praw i interesów wykonawców – podkreśla Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor naczelny DRMG

Lista wszystkich wyróżnionych nagrodami LUX CLARA IN CONTRACTIS PUBLICISLink otwiera się w nowej karcieLink otwiera się w nowej karcie

Gala stała się również okazją do uhonorowania wszystkich byłych Prezesów oraz Wiceprezesów Urzędu Zamówień Publicznych. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki w dowód wdzięczności za zaangażowanie i wysiłek jaki włożyli w rozwój Urzędu w trakcie swojej służby na tych stanowiskach.

W części artystycznej wystąpił Chór i Orkiestra Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie. Młodzi muzycy porwali swoim talentem i wirtuozerią licznie zgromadzoną publiczność. Nie zabrakło repertuaru klasycznego, a uczniowie i absolwenci ZPSM nr 1 udowodnili, że doskonale czują się również we współczesnych aranżacjach.

Gala7

 

Gala11

 

Gala13a

 

 

 

Gala24 1

 

Gala27

Gala23

 

Gala8a List gratulacyjny od Prezydenta