oznakowanie.jpg

We wtorek, 17 kwietnia przy skrzyżowaniu ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską podpisana została umowa na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, która ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową. Inwestycja zakłada budowę linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. Zadanie jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. W przeważającym obszarze inwestycja prowadzona będzie poza istniejącym układem drogowym, dlatego też mieszkańcy nie muszą się ich obawiać znaczących utrudnień. O wszelkich zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Przekazanie wykonawcy placu budowy zaplanowano na najbliższy czwartek. 

• Koszt – 192 mln zł
• Dofinansowanie UE – 58,5 mln zł
• Wykonawca - Lider konsorcjum: NDI S.A. Sopot
- Partner: NDI Sp. z o.o. Sopot
- Partner: CONSTRUCCIONES PROMOCIONES BALZOLA S.A. Hiszpania
- Partner: BALZOLA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa

* Całkowita wartość projektu GPKM IV a to 540 mln zł, maksymalne dofinansowanie ze
środków UE – 286 mln zł. W ramach projektu powstanie nowa linia tramwajowa w ul. Nowej Bulońskiej Północnej oraz w ul. Nowej Warszawskiej, przebudowana zostanie infrastruktura tramwajowa na Stogach, zakupionych zostanie 15 nowych tramwajów, 64 nowych wiaty przystankowych oraz 84 nowe tablice informacji pasażerskiej.

Więcej informacji na temat realizacji zadania Link