Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Modernizacja Traktu Konnego na odcinku od. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zakończyliśmy realizację zadania związanego z modernizacją Traktu Konnego. Trakt Konny zyskał w tym roku nową nawierzchnię, na odcinku liczącym niemal 1 km.

Nawierzchnia Traktu Konnego została zmodernizowana na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego (ok. 200 m przed skrzyżowaniem z 3 Maja). Oprócz nawierzchni jezdni, wykonawca wyremontował także chodnik po stronie Placu Zebrań Ludowych. Chodnik został wykonany z kostki kamiennej i brukowej. Ponadto wykonawca przez rok od zakończenia inwestycji będzie miał w obowiązku pielęgnować trawnik wzdłuż trasy.

Inwestycja jest częścią programu „Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska”.

Wykonawca: Firma Budowlano - Drogowa MTM S.A.
Termin realizacji: marzec 2019 - sierpień 2019
Koszt inwestycji: ok. 4,6 mln zł

Widok przed realizacją zadania

traktkonny 1
Widok po zakończeniu realizacji zadania

Trakt2 08 19 2

Aktualizacja 27.08.2019 r.

W piątek, 30 sierpnia, około godziny 9 rano otwarty dla ruchu zostanie zmodernizowany odcinek Traktu Konnego. Zgodnie z zapowiedziami na Trakcie obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu.

Obowiązująca od piątku (30.08) organizacja ruchu polegać będzie na:

  • Zawężeniu jezdni do jednego pasa ruchu na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Chodowieckiego.
  • Wyznaczeniu pasa do parkowania pojazdów na prawym pasie jezdni. Miejsca postojowe, będą znajdowały się w Strefie Płatnego Parkowania.
  • Rozszerzeniu strefy Tempo 30 na jezdnię Traktu Konnego na odcinku od ul. Skłodowskiej-Curie do ul. Chodowieckiego.
  • Zwężeniu do jednego pasa zjazdu z jezdni głównej al. Zwycięstwa na Trakt Konny na wysokości ul. Chodowieckiego - ruch zostanie wprowadzony na lewy pas Traktu Konnego. Nie będzie możliwości wjazdu na wprost w ul. Chodowieckiego.
  • Dodatkowo przed przejściem dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ul. Tuwima zamontowany zostanie próg zwalniający, a przy skrzyżowaniach z ul. Skłodowskiej-Curie oraz ul. Chodowieckiego pojawią się wyłączone z ruchu obszary (tzw. wyspy).

Zmiany w organizacji ruchu na Trakcie Konnym oprócz względów bezpieczeństwa, mają przywrócić mu funkcję jezdni zbiorczo-rozprowadzjącej. Trakt w mniejszym stopniu ma być drogą tranzytową między dzielnicami Wrzeszcz – Śródmieście. Tę rolę ma spełniać przede wszystkim Al. Zwycięstwa. Sam Trakt ma zaś być drogą obsługującą wloty poprzeczne ulic prowadzących w głąb dzielnicy Aniołki, a także zaspokajać potrzeby parkingowe tego obszaru, ze szczególnym uwzględnieniem zlokalizowanego tam kompleksu klinik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konieczność zastosowania wspomnianych zmian była sygnalizowana przez mieszkańców dzielnicy Aniołki, którzy zgłaszali trudności z wyjazdami z posesji i z włączeniem się do ruchu na skrzyżowaniach z powodu dużych prędkości pojazdów jadących Traktem Konnym. Kłopot dla kierowców sprawiało również kolizyjne skrzyżowanie z ul. Chodowieckiego, gdzie dochodziło do zderzeń bocznych pojazdów zjeżdżających z Alei Zwycięstwa i z ul. Chodowieckiego na Trakt Konny. Zgłaszanym przez mieszkańców problemem było także zastawianie chodników przez parkujące na nich pojazdy.

Aktualizacja, 26.07.2019 r.

W piątek (2.08) od godz. 20 Trakt Konny będzie nieprzejezdny. Zmiana organizacji ruchu utrzyma się do niedzieli (4.08), do godzin wieczornych. Utrudnienia związane są z koniecznością ułożenia warstwy ścieralnej na Trakcie.Trakt Konny będzie zamknięty na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego. W tym czasie nie będzie można skręcić z Traktu w ul. Tuwima, ul. Skłodowskiej-Curie i Śniadeckich Na czas zamknięcia Traktu, ulice te będą dwukierunkowe. Objazd wyznaczono ul. Dębinki i ul. Orzeszkowej.

Trakt konny 2 08

 

Aktualizacja 03.07.2019 r.

Z dniem 1 lipca br. prawy pas jezdni w kierunku Gdańska został czasowo oddany do użytkowania. Została położona warstwa wiążąca asfaltu. Na lewym zamkniętym pasie jezdni trwają prace przy ustawianiu krawężników.

TraktKonny 07 19 12

Aktualizacja 25.06.2019 r.

W poniedziałek (1.07) o godzinie 6.00 zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu na Trakcie Konnym, polegająca na otwarciu prawego pasa drogi i zamknięciu lewego pasa Traktu.  Ponadto na krótkim fragmencie przy skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. Curie-Skłodowskiej i na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Chodowieckiego zamknięty zostanie prawy pas al. Zwycięstwa. Nadal nie będzie można skręcić z Traktu Konnego w ul. Orzeszkowej. Objazd do ul. Orzeszkowej jest poprowadzony ul. Chodowieckiego.

Utrudnienia są związane z modernizacją Traktu Konnego. Koszt inwestycji to niecałe 3,9 mln złotych. Prace potrwają do końca sierpnia.

Przepraszamy za utrudnienia i apelujemy o ostrożną jazdę!

Trakt konny mapka 25 VI

Aktualizacja 12.06.2019 r.

W poniedziałek 17 czerwca po porannym szczycie zmieniona zostanie tymczasowa organizacja ruchu polegająca na otwarciu dwóch skrzyżowań ul. Trakt Konny z ul. Tuwimaul. Śniadeckich. Dodatkowo od 17 czerwca nie będzie można skręcić z Traktu Konnego w ul. Orzeszkowej. Objazd do ul. Orzeszkowej będzie poprowadzony ul. Chodowieckiego. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez około miesiąc.

Trakt konny 4

Aktualizacja 07.06.2019 r.
Rozpoczęto prace przy układaniu nawierzchni nowego chodnika z kostki betonowej, kontynuowane są roboty przy układaniu krawężników i podbudowy chodnika. Przebudowywana jest również zatoka przystankowa na wysokości Uniwersystetu Medycznego.

TraktKonnt 06 19 4Aktualizacja 14.05.2019 r.

Kontynuowane są prace przy wykonaniu podbudowy nowego chodnika przy Trakcie Konnym oraz przy układaniu krawężników betonowych. Rozpoczęto też układanie nowej nawierzchni części chodnika z kostki brukowej.

Trakt 05 19 4

Aktualizacja 30.04.2019 r.
Wykonawca rozpoczął prace rozbiórkowe starej nawierzchni Traktu Konnego oraz chodników. Trwają prace przy układaniu nowych betonowych krawężników oraz układania podbudowy pod nawierzchnię nowego chodnika. Zieleń została zabezpieczona przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie modernizacji.

Trakt konny 04 19 1

Aktualizacja, 23.04.2019 r.

We wtorek, 23 kwietnia, o godz. 6 rano rozpoczęły się prace związane z modernizacją Traktu Konnego. Od 23 kwietnia wyłączony z ruchu jest prawy pas Traktu Konnego, na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego.

Zawężenie ruchu na Trakcie Konnym utrzyma się przez co najmniej dwa miesiące. W związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu, kierowcy nie będą mogli skręcać z Traktu Konnego w ul. Chodowieckiego, Tuwima i Śniadeckich. Wykonawca – firma MTM.S.A przeprowadzi także remont chodnika. Dojście do posesji pozostanie zapewnione.

Trakt Konny mat DRMG

Trakt 04 19 27

Aktualizacja. 1.04.2019 r.

W ostatnim tygodniu marca podpisano umowę na modernizację Traktu Konnego,  na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego. Przewidywany koniec prac to sierpień 2019 roku.

 Trakt Konny  zostanie wyremontowany na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Chodowieckiego. Droga  zyska w tym roku nową nawierzchnię, na odcinku liczącym niemal 1 km. Koszt inwestycji to niecałe 3,9 mln złotych. Wykonawcą będzie firma MTM.S.A która wyremontuje Trakt Konny do końca sierpnia. 

 Prace rozpoczną się po uzgodnieniu tymczasowej organizacji ruchu, która musi zyskać akceptację Komisji ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego przy Miejskim Inżynierze Ruchu.