Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

Zrealizowano zadanie polegające na budowie mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. 


Zakres zadania inwestycyjnego obejmował:

- rozbiórkę istniejącego mostu;
- budowę mostu o konstrukcji żelbetowej jednoprzęsłowej ramy z ryglem;
- rozbiórkę istniejących murów oporowych na dojeździe do mostu od strony ulicy Trakt Świętego Wojciecha;
- budowę nowych murów oporowych na dojeździe do mostu od strony ulicy Trakt Świętego Wojciecha;
-umocnienie Kanału Raduni na odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie z przyczółkami nowego mostu;
-likwidację otwartego koryta Potoku Maćkowy i przebudowa istniejącego przepustu;
- przebudowę istniejącego układu drogowego i istniejących dojazdów w obrębie mostu;
- przebudowę wszystkich sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zakresem planowanych robót w tym:
wodociągu; kanalizacji deszczowej, oświetlenia, linii kablowej nn, sieci telekomunikacyjnej, wykonanie docelowej organizacji ruchu, organizację budowy w tym tymczasową organizację ruchu, uwzględniającą wykonanie tymczasowego przejścia dla pieszych czynnego przez cały czas trwania robót.


Podstawowe dane techniczne nowego mostu:
- rozpiętość w świetle przyczółków - 11,30 m
- długość całkowita mostu łącznie z przyczółkami - 12,90 m
- szerokość jezdni - 4,00+5,00 m
- szerokość chodników - 3,00 (2,70) m i 4,50 (4,20) m
- szerokość całkowita - 19,60 - 25,90 (26,00) m
- nawierzchnia jezdni - asfaltobeton.

Wykonawca: Most Sp. z o.o., ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot 
Czas realizacji:   wrzesień 2017  - październik 2018 r.
Koszt realizacji: ok. 6,1 mln zł

Widok po zakończeniu realizacji zadania

MStarog X 2

 


Wizualizacja nowego mostuMost na ul. Starogardzkiej - stan przed realizacją zadania


Aktualizacja, 9.10.2018

Nowy most jest już całkowicie przejezdny. Kierowcy mogą poruszać się w obu kierunkach. Wprowadzono docelową, stałą organizację ruchu.

Aktualizacja, 5.10.2018

W poniedziałek, 8 października kierowcy bez problemów pojadą już po moście w ulicy Starogardzkiej. Docelowa organizacja ruchu zaplanowana jest na rano - po godzinie 9.00 .

Teraz na obiekcie jest ruch wahadłowy. Uwaga! Wprowadzenie zmian uzależnione  jest od warunków atmosferycznych.

 Aktualizacja 20.09.2018

Z uwagi na kolejny etap prac związanych z przebudową mostu w ciągu ul. Starogardzkiej, w nocy  z czwartku (20.09) na piątek (21.09) planowane jest wprowadzenie ruchu wahadłowego. Zmiany potrwają co najmniej dwa tygodnie.

W nocy z czwartku na piątek nowy most zostanie częściowo udostępniony do użytkowania. Ruch odbywać się będzie wahadłowo, poprzez sygnalizację świetlną. Auta z ul. Starogardzkiej będą kierować się przez most bezpośrednio na Trakt św. Wojciecha. Równocześnie planowane jest zamknięcie wjazdu z ul. Starogardzkiej na ul. Nowiny w kierunku centrum.

W relacji odwrotnej również ruch  będzie odbywać się bezpośrednio z ul. Trakt Św. Wojciecha na ul. Starogardzką.

Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu nie będzie możliwości  bezpośredniego wjazdu na ul. Starogardzką z Traktu Św. Wojciecha dla pojazdów poruszających się z Pruszcza Gdańskiego.

Relacja ta zostaje utrzymana jak dotychczas - skierowana na trasę objazdową z wykorzystaniem ulic Trakt Św. Wojciecha, Podmiejska, Małomiejska, Świętokrzyska i Niepołomicka. Ruch pieszy będzie odbywać się jak bez zmian – tj. kładką pieszą umieszczoną nad Kanałem Raduni w sąsiedztwie mostu (w relacji ul. Nowiny-ul. Trakt Św. Wojciecha). Dla pojazdów ciężarowych (masy całkowitej powyżej 3,5t) przejazd będzie odbywał się z wykorzystaniem Obwodnicy Południowej oraz ulic Małomiejskiej-Świętokrzyskiej-Niepołomickiej.

Taka organizacja ruchu potrwa co najmniej 2 tygodnie. O kolejnych zmianach będziemy informowali z wyprzedzeniem.

 

Aktualizacja 12.09.2018 r.

 Aktualnie na terenie inwestycji trwają prace wykończeniowe. Na obiekcie została położona warstwa ścieralna asfaltu.

MS IX 2

  

Aktualizacja 30.08.2018 r.

W ramach wykonywanego zadania zakończone zostały prace na moście w zakresie branży sanitarnej, energetycznej i teletechnicznej. Wykonane zostały mury oporowe. Przygotowana została nawierzchnia do położenia warstwy wiążącej która zostanie wykonana do końca tygodnia. Montowana jest obudowa kanału.

MostS VIII 3

 

Aktualizacja 24.08.2018 r.

Most gotowy na przełomie września i października

Z wykonawcą zostanie zawarty aneks zgodnie z którym termin realizacji zadania wydłuży się do 30 września. Opóźnienie spowodowane jest m.in. komplikacjami związanymi z przyłączeniem sieci energetycznej oraz gwałtownymi opadami deszczu, które spowodowały podmycie terenu. Pomimo początkowych utrudnień związanych z realizacją zadania obecnie prace prowadzone są bez przeszkód i już wkrótce inwestycja usprawni komunikację oraz poprawi komfort podróżujących w tej części miasta.


Aktualizacja 14.07.2018 r.

W ramach zadania na powierzchni mostu położono masę asfaltową twardolaną.
Równocześnie wykonywane jest zasypywanie muru oporowego nr 3, betonowanie korpusu, ławy fundamentowej oraz muru oporowego nr 1. Trwa budowa chodnika na moscie.

 
Most strg 5

 

Most strg 5

 

Most strg 5

 

Most strg 5

 

Most strg 5

 

Aktualizacja 29.06.2018 r.

Wykonawca przystąpił do wykonywana izolacji termozgrzewalnej na płycie pomostu. Równocześnie prowadzone są prace związanie z montażem zbrojenia i szalunku na korpusie muru oporowego nr 3 strona Pruszcz Gdański. Przystąpiono także do prac rozbiórkowych muru oporowego nr 1 sąsiadującego bezpośrednio ze stroną Traktu Św. Wojciecha.

  MstaraMstara
 
Aktualizacja 13.06.2018 r.

Most Starogardzka będzie przejezdny w sierpniu!
Trwa budowa oruńskiego mostu łączącego ul. Starogardzką z Traktem Św. Wojciecha. Most, który funkcjonował wcześniej w tym miejscu, był zbyt wąski, by jednocześnie mogły nim przejechać samochody z przeciwnych kierunków.
Obowiązywał tu ruch wahadłowy, który powodował korki. Nowy obiekt natomiast, umożliwi ruch kołowy w obu kierunkach. Oprócz nowego mostu przebudowany zostanie również istniejący układ drogowy oraz dojazdy.
W ramach zadania rozebrano istniejące mury oporowe i zbudowano nowe na dojeździe do mostu od strony ul. Trakt Św. Wojciecha. Ponadto zlikwidowano otwarte koryto Potoku Maćkowy i przebudowano istniejący przepust. Aktualnie na terenie inwestycji trwa montaż zbrojenia wraz z budową instalacji sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz fundamentowanie muru oporowego. Umacniany jest również Kanał Raduni na odcinku w bezpośrednim sąsiedztwie z przyczółkami nowego mostu. Po zakończeniu tych prac położona zostanie nowa nawierzchnia. Most będzie przejezdny w pierwszej połowie sierpnia. Po jego otwarciu wykonawca przystąpi do przebudowy skrzyżowania ulic Nowiny – Starogardzka, która potrwa do września. Przedłużenie terminu prac spowodowane jest wystąpieniem niezinwentaryzowanych sieci podziemnych wymagających dodatkowego przeprojektowania i przebudowania. Pomimo początkowych utrudnień związanych z realizacją zadania obecnie prace prowadzone są bez przeszkód i już wkrótce inwestycja usprawni komunikację oraz poprawi komfort podróżujących w tej części miasta.
Wykonawcą prac jest firma MOST Sp. z o.o. z Sopotu. Kwota jaką Miasto przeznaczyło na realizację zadania to ok. 5, 6 mln zł.
Inwestycja została dofinansowana przez Ministra Infrastruktury w wysokości 3 051 100 zł.

DSC00776DSC00776DSC00776DSC00776

 

 

Aktualizacja 22.05.2018 r.

Rozpoczęto montaż szalunków pod płytę nośną główną. Trwa zbrojenie muru oporowego nr 2.
Po jego montażu zostanie zalany betonem i rozpocznie się szalowanie muru nr 1.

  
Starogardzka 6Starogardzka 6
 

Aktualizacja 7.05.2018 r.

Na terenie inwestycji wykonano w 60% rozbiórkę murów oporowych, zakończono roboty ziemne w komorze szczelnej oraz montaż zbrojenia korpusu przyczółka. Wykonano również izolację termozgrzewalną za przyczółkiem. Ponadto wykonawca rozpoczął montaż zbrojenia ławy fundamentowej.

 

  DSC01328 1DSC01328 1
 
Aktualizacja 6.04.2018 r.

Na terenie inwestycji zakończono umacnianie dna Kanału Raduni. Ponadto trwają prace związane z wykonaniem przyczółków mostu (zbrojenie i betonowanie).

 

Aktualizacja 16.02.2018 r.


Na terenie budowy trwa zabezpieczanie kabli energetycznych oraz rozbiórka przyczółków mostu. Wykonawca przygotowuje się również do pogrążania ścianek szczelnych.

Aktualizacja 29.01.2018 r.


Na budowie nowego mostu w ciągu ul. Starogardzkiej wykonano wodociąg pod ul. Starogardzką do ul. Nowiny, a także rozebrano stary most. Aktualnie trwają prace przy rozbiórce nawierzchni drogi technologicznej od strony Traktu Św. Wojciecha.

Aktualizacja 19.01.2018 r. 

Na terenie budowy wykonawca przystąpił do demontażu stalowej konstrukcji mostu oraz przyczółków kamienno - ceglanych. Ze względów bezpieczeństwa w okolicy mostu wyłączona została ścieżka rowerowa.

Poglądowa mapa objazduAktualizacja 10.01.2018 r.

Aktualnie na terenie budowy zamontowana została kładka dla pieszych. W najbliższym czasie wygrodzone zostaną ciągi piesze, umożliwiające poruszanie się pieszych w czasie zamknięcia istniejącego mostu. Wykonawca niebawem przystępuje do rozbiórki starego mostu.

Aktualizacja 20.12.2017r.


Wykonawca przygotowuje się do robót związanych z budową mostu.

Uwaga Kierowcy! Zmiany na ul. Starogardzkiej !

W związku z kontynuacją robót związanych z budową mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku od 2 stycznia 2018 r. (wtorek) planowane jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu polegającej na wyłączeniu z ruchu mostu przy ul. Starogardzkiej. W związku 
z powyższym ruch samochodów osobowych będzie odbywał się ulicą Nowiny, natomiast włączenie się do lub z Traktu Św. Wojciecha nastąpi na wysokości Parku Oruńskiego. 

Ruch samochodów ciężarowych będzie wyglądał następująco:

- od strony Pruszcza Gdańskiego do Starogardu Gdańskiego ruch będzie skierowany na Obwodnicę Południową przez węzeł Lipce
- od strony centrum do Starogardu Gdańskiego ruch będzie poprowadzony ul. Podmiejską dalej 
ul. Małomiejską i ul. Świętokrzyską, aż do skrzyżowania z Niepołomicką, którą dojedzie 
się do ul. Starogardzkiej
- od strony Starogardu Gdańskiego ruch będzie skierowany z ul. Starogardzkiej na ul. Niepołomicką do skrzyżowania z ul. Świętokrzyską. Skręcając w prawo dojedziemy do ul. Małomiejskiej, a następnie 
ul. Podmiejską do Traktu Św. Wojciecha

W związku z zamknięciem mostu wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych. Ruch autobusów linii 189 odbywać się będzie ul. Nowiny. Na wysokości kładek dla pieszych nad Kanałem Raduni zostaną zlokalizowane tymczasowe przystanki dla pasażerów. 
Z uwagi na planowany zakres robót ruch pieszych odbywający się aktualnie poprzez most nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej zostanie skierowany na tymczasową kładką dla pieszych zlokalizowaną w pobliżu istniejącego mostu (100m bliżej centrum Gdańska). Natomiast ruch rowerowy z drogi technologicznej w czasie zamknięcia Mostu na Starogardzkiej od Strony Pruszcza Gdańskiego będzie obywał się drogą Trakt św. Wojciecha (przy Przedszkolu nr 24 ) oraz ulicą Nowiny. Powrót na drogę technologiczną umożliwi tymczasowa kładka nad Kanałem Raduni. 

Zachowanie takiej organizacji ruchu planowane jest do końca czerwca 2018 r. 

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia związane z realizacją robót przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość oraz zachowanie szczególnej ostrożności!

Plan docelowej organizacji ruchu, która planowana jest od stycznia widoczny jest na mapach poniżej. 


Aktualizacja 28.11.2017 r.

Aktualnie wykonawca przygotowuje się do przebudowy sieci wodociągowej.

Aktualizacja 17.10.2017 r.

Zmiana organizacji ruchu.
W związku z pracami przy budowie mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku 16.08.2017 r. zamknięta została ulica Nowiny, na wysokości skrzyżowania z ulicą Starogardzką.
Dojazd do ul. Nowiny odbywa się ul. Trakt Św. Wojciech z wjazdem na ul. Nowiny, na wysokości Parku Oruńskiego i ul. Gościnnej.
Wyjazd z ulicy Nowiny w kierunku Pruszcza Gdańskiego odbywa się wyjazdem na Trakt Św. Wojciecha, na wysokości Parku Oruńskiego. 
Wyjazd w kierunku do Centrum poprowadzony jest przez ulicę Raduńską do ulicy Małomiejskiej.

Planowana organizacja będzie obowiązywać do 4 grudnia 2017 r.

Mapa orientacyjna


Aktualizacja 05.09.2017 r.

Obecnie na terenie budowy trwają prace związane z wykonywaniem przepustu oraz likwidacją kolizji sanitarnych, wodnych i elektrycznych. Poza terenem budowy wykonywana jest konstrukcja kładki pieszej oraz dla rowerzystów, która będzie poprowadzona przez Kanał Raduni na późniejszym etapie inwestycji.

Aktualizacja 25.07.2017 r. 


UWAGA !!! Planowana na 7 sierpnia zmiana organizacji ruchu została przełożona na 16 sierpnia (środa)

Od 16 sierpnia planowane jest rozpoczęcie I Etapu prac związanych z budową mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. 

W związku z powyższym ulica Nowiny zostanie zamknięta na wysokości skrzyżowania z ulicą Starogardzką.

Dojazd do ul. Nowiny odbywać się będzie ul. Trakt Św. Wojciech z wjazdem na ul. Nowiny na wysokości Parku Oruńskiego i ul. Gościnnej

Wyjazd z ulicy Nowiny odbywać się będzie w kierunku Pruszcza Gdańskiego wyjazdem na Trakt Św. Wojciecha na wysokości Parku Oruńskiego. 

Wyjazd w kierunku do Centrum poprowadzony zostanie przez ulicę Raduńską do ulicy Małomiejskiej.

Planowana organizacja będzie obowiązywać do dnia 31.08.2017 

Mapa orientacyjnaAktualizacja 16.06.2017 r.

14 czerwca 2017 r. z firmą MOST Sp. z o.o. z Sopotu podpisana została umowa na realizację przedmiotowego zadania. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na czerwiec 2018 r.