EFRR 

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z zagospodarowaniem terenu Opływu Motławy.Obszar opracowania obejmuje od zachodu: Bastion Św. Gertrudy, Bastion Żubr, częściowo Bastion Wyskok, Bastion Miś, Bastion Królik, Bastion Ogrodowy oraz teren promenady nadwodnej w pobliżu Stadionu Żużlowego aż do skrzyżowania z ul. Zawodników. Dokumentacja uwzględni uporządkowanie terenu na bastionach w pobliżu Opływu Motławy wraz z utworzeniem punktu widokowego na Bastionie Żubr. Miejsce ma służyć rekreacji mieszkańców, z altanką, punktami do grillowania i gry w szachy. Zakłada się również przebudowę promenady i ścieżki rowerowej. Projekt ma uwzględnić także montaż oświetlenia i monitoringu miejskiego, dzięki czemu zwiększy się poziom bezpieczeństwa w tym miejscu.


26 września 2018 roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.  Termin opracowania określono na październik 2019 roku.

Zamówienie dofinansowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.