Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska - Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie” – etap I

Używamy plików cookies, aby pomóc w personalizacji treści, dostosowywać i analizować reklamy oraz zapewnić bezpieczne korzystanie ze strony. Kontynuując, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez nas informacji. Szczegóły znajdziesz w zakładce: RODO

 

Celem rewitalizacji i przebudowy, oprócz zabezpieczenia obiektu zabytkowego przed dalszą degradacją, poprawą stanu technicznego oraz dostosowaniem do obecnych wymagań i przepisów jest zachowanie i wyeksponowanie wartości kulturowych historycznego Parku Opackiego.


Planowana rewitalizacja i przebudowa będzie obejmowała:


- rozbudowę palmiarni,
- budowę nowej rotundy,
- przebudowę budynku oranżerii z częściową zmianą sposobu użytkowania,
- przebudowę budynku i szklarni,
- uzbrojenie terenu - przyłącza niezbędne do zapewnienia wszystkich mediów dla remontowanych budynków,
- zagospodarowanie terenu wokół obiektów.

Obecnie zabudowania palmiarni składają się z trzech obiektów:

1. Rotunda Palmiarni (I etap robót budowlanych)
Obecnie: Budynek w formie cylindrycznej rotundy, częściowo murowanej, całość wypełniona fasadą szklaną, zły stan techniczny.

W ramach zadania (I etap realizacji robót):

- rozbiórka istniejącej i budowa poszerzonej i wyższej nowej rotundy.

2. Palmiarnia - oranżeria (II etap przyszłych robót)
Obecnie: Budynek z cegły, na planie prostokąta, 2 kondygnacje piwnic, schody ceglane, w południowej części kotłownie, od strony wschodniej wejście, budynek w złym stanie technicznym.

3. Szklarnie (III Etap realizacji przyszłych robót budowlanych)
Obecnie: budynek murowany w złym stanie technicznym, dach dwuspadowy kryty papą, pomieszczenia dawnej kotłowni i składu opału.

Zagospodarowanie terenu (IV etap robót budowlanych)
- zagospodarowanie terenu wraz z przywróceniem elementów historycznego zagospodarowania dla rejonu w otoczeniu palmiarni.

Palmiarnia przed rozpoczęciem realizacji zadania


Aktualizacja, 11.05.2020 r.

Dotychczas na stalowej konstrukcji rotundy zamontowane zostały dwa pasy szyb, jeden dolny poziomy okalający rotundę  i drugi pionowy pas, do szczytu obiektu. Obecnie trwa przygotowanie pozostałej części konstrukcji do dalszego szklenia i wykonywany jest montaż stalowych konsol, czyli punktów za pomocą których szyby przymocowywane są do stalowej konstrukcji obiektu. Docelowo zamontowanych będzie 1400 szt. elementów podtrzymujących 420 sztuk szyb.  

Dzięki tzw. konsolom każda z szyb montowana jest odrębnie i pracuje niezależnie, co w przypadku ewentualnego uszkodzenia szyby daje możliwość jej bezinwazyjnej wymiany. Z uwagi na ilość szyb partie szkła dostarczane są na budowę w mniejszych partiach i aby nie uległy uszkodzeniu montowane są od razu po dostarczeniu na plac budowy.  W najbliższych dniach wykonawca robót planuje rozpoczęcie szklenia kolejnego fragmentu rotundy. Tym razem prace prowadzone będą od górnej części rotundy czyli od strony kopuły.

pal4

Aktualizacja, 10.04.2020 r.

W Parku Oliwskim kontynuowane są prace związane ze szkleniem palmiarni. Z każdym dniem zwiększa się liczba zamontowanych elementów.

Palmiarnia 04 20 1

Aktualizacja, 1.04.2020 r.

Rozpoczęło się szklenie stalowej konstrukcji palmiarni w Parku Oliwskim. Zamontowane zostały dwa pierwsze pasy szyb, jeden poziomy i drugi pionowy. Przeszklenie to ostatni etap budowy obiektu, w którym znajduje się 180 letni daktylowiec.

Z uwagi na nietypowy kształt rotundy montaż szyb to bardzo trudny i czasochłonny proces. Wszystkie szklane elementy fasady muszą być bardzo precyzyjnie dopasowane by zamknąć ją w całość. Na teren budowy trafiają już gotowe szyby z zamontowanymi wewnątrz tzw. rotulami, czyli elementami łączącymi szybę ze stalową konstrukcją palmiarni. W ostatnich dniach zamontowane zostały dwa próbne pasy szyb, jeden dolny poziomy okalający rotundę  i drugi pionowy pas, do szczytu obiektu. Łącznie do oszklenia rotundy potrzebnych jest 420 szt. szyb, z których największe mają powierzchnię ok. 2,6 m2. Każda z szyb montowana jest odrębnie i pracuje niezależnie, dzięki temu w przypadku ewentualnego uszkodzenia szyby nie ma problemu z jej wymianą.

Aby uzyskać właściwe parametry szklanej fasady wykonane zostały dwa pierwsze próbne pasy, które będą stanowiły wyznaczniki poziome i pionowe dla dalszego szklenia obiektu. Prace te pozwoliły również sprawdzić czy nowatorski system montowania szkła za pomocą konsoli i rotul jest właściwy i czy nie wymaga udoskonalenia.

  • W najbliższym czasie rozpocznie się przygotowanie pozostałej części konstrukcji palmiarni do dalszego szklenia i montaż kolejnych stalowych konsol. Docelowo na stalowej konstrukcji zamontowanych będzie 1400 szt. punktów podtrzymujących, z których każdy jest indywidualnie dopasowany. Natomiast reszta szyb na budowie pojawi się na początku maja, a ich montaż potrwa ok. 4 tygodni – dodaje Włodzimierz Bartosiewicz.

IMG 20200327 135633

Aktualizacja, 6.11.2019 r. 

W poniedziałek, 4 listopada podpisano umowę na dokończenie szklenia palmiarni w Parku Oliwskim. Prace potrwają 9 miesięcy od daty podpisania umowy. Koszt inwestycji to 8,5 mln złotych. Podczas prac znajdujący się w palmiarni daktylowiec będzie pod opieką botanika.

Umowa dotycząca przeszklenia całego obiektu i montażu instalacji odgromowej została podpisana. Przetarg na realizację zadania wygrała firma WGsystem Paweł Jedlecki z Gorlic. Koszt inwestycji to 8,5 mln złotych. Wspomniane przedsiębiorstwo specjalizuje się w punktowym mocowaniu szkła i posiada duże doświadczenie w realizacji podobnych zadań, m.in. Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie czy Port Łódź. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy 13 listopada. W kolejnych tygodniach trwać będą szczegółowe pomiary, które są koniecznie do złożenia zamówienia na szkło. Właściwe prace rozpoczną się w połowie I kwartału 2020 roku. Wykonawca będzie pielęgnował daktylowiec w czasie prowadzenia prac. Obecnie nad zapewnieniem roślinności właściwych warunków również  czuwa botanik.

Aktualizacja 9.10.2019 r.

W środę (9.10) otwarte zostały oferty w przetargu na oszklenie rotundy w Parku Oliwskim. Prace te pozwolą na dokończenie budowy obiektu, w którym znajduje się  180 letni daktylowiec. Miasto na ten cel przeznaczyło 8,6 mln zł.  O dokończenie szklenia rotundy ubiegają się dwie firmy. Firma WGsystem Paweł Jedlecki z Gorlic, która wyceniła prace na kwotę 8,5 mln zł oraz firma Glass Space sp. z o.o. z Warszawy, która złożyła ofertę w wysokości 9,49 mln zł. Teraz złożone przez wykonawcę dokumenty zostaną sprawdzone i jeśli będą zgodne z określonymi w postępowaniu wymaganiami podpisana zostanie umowa na realizację robót. Zakończenie prac nastąpi po 9 miesiącach od daty podpisania umowy.

Jeśli wykonawca dopełni wszystkich formalności, podpisanie umowy nastąpi pod koniec października, natomiast przekazanie placu budowy możliwe będzie na początku listopada.

W trakcie realizacji rotundy zmianie uległ projekt jej konstrukcji, a co za tym idzie zmieniła się także technologia wykonania oszklenia. Z uwagi na specyfikę prac uznano, że szklenie rotundy wykonane zostanie przez firmę wyspecjalizowaną w tej dziedzinie i umowa z dotychczasowym wykonawcą została rozwiązana. Podczas przerwy realizacyjnej oraz na etapie prowadzenia prac związanych ze szkleniem rotundy, nadzór botanika nad roślinnością znajdującą się w obiekcie jest kontynuowany. Po rozwiązaniu umowy z wykonawcą konstrukcji rotundy, zawarto umowę na pielęgnację roślinności, do mementu podpisania umowy z wykonawcą szklenia. Następnie zapewnienie właściwych warunków roślinności będzie po stronie wybranego wykonawcy.

Jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć III etap rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków palmiarni, związany z przebudową Oranżerii. Prace, oprócz zabezpieczenia zabytkowego budynku przed degradacją i poprawą stanu technicznego, wyeksponują jego wartości kulturowe. Oranżeria zostanie przebudowana również, by móc jeszcze lepiej wyeksponować znajdujące się w niej rośliny. W tym celu renowację przejdą nadproża. Pojawią się także nowe okna. W obiekcie znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona na kawiarnię oraz pomieszczenie, które może zostać wykorzystane na sale konferencyjną lub dydaktyczną. Co ważne, to z oranżerii będziemy w przyszłości przechodzić do rotundy, w której znajduje się palma. Przetarg na przebudowę oranżerii ogłoszony zostanie w listopadzie tego roku, a realizacja prac przewidziana jest do końca 2020 r

 

Aktualizacja, 16.09.2019

W piątek (13.09) ogłoszono przetarg na dokończenie szklenia rotundy w Parku Oliwskim. Inwestycja ma zakończyć 9 miesięcy od podpisania umowy. Ogłoszony przetarg dotyczy przeszklenia całego obiektu i montażu instalacji odgromowej. Ponadto Wykonawca będzie pielęgnował daktylowiec w czasie prowadzenia prac. Podczas prowadzonych robót i po rozwiązaniu umowy z pierwszym Wykonawcą, nad zapewnieniem roślinności właściwych warunków czuwa botanik. Roboty związane ze szkleniem rotundy mają potrwać 9 miesięcy od daty podpisania umowy.

Aktualizacja 26.08.2019 r.

Wszczęte 30 lipca 2019 r. postępowanie przetargowe na oszklenie rotundy zakończyło się 22 sierpnia 2019 r. unieważnieniem. Oferta z najniższą ceną w wysokości 14.883.000,00 zł znacząco przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w wysokości 8.600.000,00 zł brutto). Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do wysokości ceny oferty. Postępowanie zostanie powtórzone.

Aktualizacja 17.07.2019 r.

Zmiany na budowie palmiarni w Parku Oliwskim

Roboty związane z wykonaniem stalowej konstrukcji rotundy palmiarni w Parku Oliwskim są już na ukończeniu. Obecnie wykonawca kończy działania,  mające na celu antykorozyjne zabezpieczenie obiektu i jest to ostatni etap prac konstrukcyjnych związanych z budową nowej rotundy palmiarni. Do wykonania pozostało jeszcze oszklenie obiektu.

Przypominamy, że z uwagi na prototypowy i nietypowy kształt realizowanej obecnie palmiarni, projekt rotundy poddano dodatkowym analizom wytrzymałości konstrukcji na obciążenia wiatrem, z uwzględnieniem wzmożonej jego intensywności. Przeprowadzone na specjalnym modelu ekspertyzy, opracowane przez Politechnikę Gdańską, wykazały, iż w celach dodatkowego zabezpieczenia nietypowej bryły rotundy, wskazane jest wzmocnienie jej stalowej konstrukcji. W tym celu opracowana została zamienna dokumentacja projektowa, która określiła nowe parametry konstrukcji.

Będzie nowy wykonawca szklenia 

Z uwagi na stopień zaangażowania robót oraz technologię szklenia, Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą robót, zdecydował iż prace związane z oszkleniem obiektu wykonywać będzie  firma wyspecjalizowana w tej dziedzinie, a umowa z obecnym wykonawcą zostanie rozwiązana.    

- W trakcie realizacji inwestycji zmianie uległ projekt rotundy,  a co za tym idzie zmieniła się także zakładana w przetargu technologia wykonania oszklenia, dlatego też  przygotowujemy się do zakończenia współpracy z wykonawcą obecnie realizującym to zadanie. Równolegle przygotowujemy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy, który wykona szklenie budynku rotundy. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch tygodni, a wyłoniona  w postępowaniu firma na oszklenie obiektu będzie miała 8 miesięcy – informuje Włodzimierz Bartosiewicz, szef Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Daktylowiec pod stałą opieką botanika

Prace w rotundzie rozpoczęto od przesadzenia roślin do parkowych szklarniNastępnie, w celu ochrony pozostałej roślinności - w tym 180-letniego daktylowca - wykonano specjalny tymczasowy tunel z foli. Podczas prowadzonych prac nad zapewnieniem roślinności właściwych warunków czuwał botanik. Z uwagi na zmianę wykonawcy robót, w trakcie przerwy realizacyjnej oraz podczas  prowadzenia prac związanych ze szkleniem rotundy, nadzór botanika nad roślinnością znajdującą się w obiekcie będzie kontynuowany. Do czasu wyłonienia nowego opiekuna znajdującej się w rotundzie roślinności nadzór sprawować będzie obecny jej opiekun.  

Budowa rotundy jest pierwszym etapem prac realizowanych w kompleksie palmiarni Parku Oliwskiego. 

Właśnie zakończyły się prace związane z wykonaniem budynku socjalno – technicznego, będącego II etapem rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków palmiarni. Oprócz zaplecza socjalnego, w budynku znajdują się również ogólnodostępne, bezpłatne toalety oraz węzeł ciepła, niezbędny  do utrzymania odpowiedniej temperatury w palmiarni. Obecnie trwają procedury odbiorowe zadania, a udostępnienie budynku planowane jest w sierpniu.  Ponadto, jeszcze w tym roku planujemy rozpocząć III etap  związany z przebudową  Oranżerii. By móc jeszcze lepiej wyeksponować znajdujące się w niej rośliny renowację przejdą nadproża, pojawią się także nowe okna. Dodatkowo w oranżerii znajdować się będzie przestrzeń przeznaczona na kawiarnię oraz pomieszczenie, które może zostać wykorzystane na sale konferencyjną lub dydaktyczną. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością, zamontowana winda. Co ważne, to właśnie z oranżerii będziemy przechodzić do rotundy, w której znajduje się 180 letnia palma. Przetarg na przebudowę oranżerii ogłoszony zostanie po otwarciu ofert na oszklenie rotundy, a realizacja prac przewidziana jest do końca 2020 roku.

Palmiarnia VII 2019 2

Aktualizacja 07.03.2019 r.

Obecnie prowadzone są roboty związane ze sprawdzeniem spawów konstrukcji stalowej i ich naprawy.

HDR 0001 2 3 74 1

Aktualizacja 29.11.2018 r.

DSC07584 1Aktualizacja 19.06.2018 r.


Obecnie trwają prace nad wzmocnieniem stalowych elementów konstrukcji oraz montażem aluminiowych profili, umożliwiających oszklenie budynku. Rozpoczęcie montażu pierwszych szyb planowany jest na przełom czerwca i lipca. Wykonawca robót przygotowuje się również do wkopywania zbiornika przeciwpożarowego. Z uwagi na konieczność wzmocnienia szkieletu obiektu oraz rozpoczęcie drugiego etapu przebudowy kompleksu budynków palmiarni i wymaganą koordynację harmonogramów obu zadań, budowa rotundy zakończy się pod koniec III kwartału 2018 roku.


Aktualizacja 29.03.2018 r.

PALMIARNIA W PARKU OLIWSKIM BĘDZIE DOSTĘPNA PRZED SEZONEM WAKACYJNYM

Konstrukcja rotundy palmiarni będzie mocniejsza, bardziej wytrzymała, a zatem i bardziej bezpieczna. Z uwagi na występujące w ostatnich latach gwałtowne zjawiska atmosferyczne podjęto decyzję o dodatkowym wzmocnieniu realizowanej obecnie palmiarni.
Z uwagi na nietypowy kształt realizowanej obecnie palmiarni, projekt rotundy poddano dodatkowym analizom wytrzymałości konstrukcji na obciążenia wiatrem, z uwzględnieniem wzmożonej jego intensywności. Przeprowadzone na specjalnym modelu ekspertyzy, opracowane przez Politechnikę Gdańską, wykazały, iż w celach dodatkowego zabezpieczenia tak nietypowej bryły, wskazane jest wzmocnienie jej stalowej konstrukcji. Nie wpłynie ono jednak na kształt i formę rotundy, za to nieznacznie wydłuży okres realizacji projektu. Termin zakończenia prac, zgodnie z przyjętą technologią robót, planowany jest
na czerwiec 2018 r.

Palma w tymczasowym tunelu ma się dobrze i dalej rośnie!
Prace w rotundzie rozpoczęto od przesadzenia roślin do parkowych szklarni. Następnie, w celu ochrony pozostałej roślinności - w tym 180-letniego daktylowca - wykonano specjalny tymczasowy tunel z foli. Po zabezpieczeniu roślin, wykonawca rozpoczął rozbiórkę starej rotundy, wykonano fundamenty pod nową konstrukcję i przystąpiono do montażu stalowych słupów tworzących konstrukcję budynku palmiarni. Po zamontowaniu dodatkowych wzmocnień konstrukcji, rozpocznie się obmiar w celu zamówienia oszklenia dla nowego budynku rotundy.
Realizowana obecnie przebudowa rotundy palmiarni, oprócz zabezpieczenia zabytkowego obiektu przed dalszą degradacją, poprawą stanu technicznego, ma na celu wyeksponowanie wartości kulturowych historycznego Parku Opackiego .
Inwestycja jest pierwszym etapem prac realizowanych w kompleksie palmiarni Parku Oliwskiego. Obecnie DRMG przygotowuje postępowanie na realizację drugiego etapu obejmującego budynek socjalno-techniczny, oranżerię i szklarnię wraz z zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie realizacji drugiego etapu planowane jest na drugą połowę roku.

Przypominamy, że koszt prowadzonej obecnie inwestycji wynosi 7,7 mln zł. Wykonawcą prac jest firma Am-For Arkadiusz Fortuna z Włocławka.

Aktualizacja 22.01.2018 r.

Rozpoczął się montaż kopuły nowej rotundy palmiarni. Wykonawca zamontował główne elementy konstrukcji dachu kopuły, do których następnie dospawane zostaną pozostałe stalowe elementy.

Aktualizacja 15.01.2018 r.

Obecnie na terenie budowy palmiarni wykonano fundamenty nowej rotundy, a także słupy konstrukcji stalowej. Aktualnie trwa regulacja słupów konstrukcji, w najbliższych dniach rozpocznie się montaż ostatniej części konstrukcji – kopuły.


Aktualizacja 18.12.2017 r.

Aktualnie stawiane są słupy konstrukcji głównej.


Aktualizacja 29.11.2017 r.

Zakończono etap związany z betonowaniem fundamentów. Na budowę sukcesywnie dostarczane są stalowe części konstrukcji. Montaż rozpocznie się najprawdopodobniej w najbliższy czwartek (30.11.2017 r.)


Aktualizacja 05.10.2017 r.

Prace polegające na demontażu stalowej konstrukcji starej rotundy palmiarni zostały zakończone i Wykonawca robót przystąpił do przygotowania podłoża do wykonywania fundamentów pod konstrukcję nowej rotundy.


Aktualizacja 11.09.2017 r.

Prace polegające na demontażu stalowej konstrukcji starej rotundy palmiarni planowane są do końca br. tygodnia. Po zakończeniu prac rozbiórkowych Wykonawca przystąpi do wykonywania fundamentów pod konstrukcję nowej rotundy, która to obecnie wykonywana jest w zakładzie prefabrykacji we Włocławku. Harmonogram realizacji zakłada, że fundamenty rotundy będą wykonane do końca września br. Na przełomie września i października przewidywane jest rozpoczęcie montażu konstrukcji stalowej nowej rotundy, a następnie szklenie obiektu.


Aktualizacja 6.09.2017 r.

Prace na terenie rotundy - będącej jednym z elementów oliwskiej palmiarni, rozpoczęły się od zabezpieczenia rosnących w niej ciepłolubnych drzew, w tym ponad 180-letni daktylowca. Wokół nich powstał tunel wykonany ze specjalnej folii bąbelkowej dodatkowo zabezpieczonej przezroczystą folią zbrojoną. Na czas trwających prac mniejsze rośliny przesadzono do parkowych szklarni. Po zabezpieczeniu wszystkich roślin wykonawca przystąpił do demontażu okien znajdujących się na dachu obiektu i rozpoczął demontaż stalowej konstrukcji. Natomiast konstrukcja stalowa nowej rotundy -tworzona obecnie w zakładzie prefabrykacji we Włocławku - na teren budowy dostarczona zostanie na przełomie września i października.


Aktualizacja 9.08.2017 r.

Obecnie trwa stawianie rusztowania wokół palmy daktylowej. Następnie zostanie ono pokryte specjalną folią - taką, jaką stosuje się w przypadku budowy foliowych tuneli, w których uprawiane są rośliny. Ma ona zabezpieczyć drzewo na czas budowy nowej rotundy. W drugiej połowie sierpnia powinna rozpocząć się rozbiórka obiektu, a następnie budowa fundamentów nowego.


Zdjęcia źródło: Dominik Paszliński/ www.gdansk.pl

Aktualizacja 10.07.2017 r.

4 lipca br. z firmą Am-For Arkadiusz Fortuna z Włocławka podpisana została umowa na realizację I etapu rewitalizacji i przebudowy palmiarni. Realizacja zadania rozpocznie się w lipcu, a pierwsze prace polegały będą na zabezpieczeniu istniejącej roślinności oraz rozbiórce starej rotundy. W tym samym czasie, w fabryce we Włocławku rozpocznie się wykonywanie konstrukcji nowego obiektu. W miesiącu sierpniu planowane jest wykonywanie fundamentów, tak żeby we wrześniu ruszyć już z montażem konstrukcji a następnie, sukcesywnie z wykonywaniem przeszklenia. 17 lipca odbędzie się przekazanie placu budowy Wykonawcy.

Aktualizacja 22.06.2017.

O realizację rotundy palmiarni ubiegało się trzech wykonawców. 22 czerwca komisja przetargowa ogłosiła informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Po weryfikacji dokumentów największą liczbę punktów, na podstawie przyjętych kryteriów, uzyskała firma Am-For Arkadiusz Fortuna z Włocławka. Umowa na realizację zadania podpisana zostanie po uprawomocnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Aktualizacja 16.05.2017.

16 maja DRMG ogłosiła przetarg na realizację I etapu rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza
w Gdańsku Oliwie. Realizacja I etapu rewitalizacji obejmuje wykonanie:
• tymczasowej drogi dojazdowej, na czas trwania robót budowlanych;
• zabezpieczenie istniejącej roślinności w okresie realizacji zadania;
• rozbiórkę istniejącej rotundy;
• uzbrojenie i urządzenie terenu;
• budowę nowej rotunda;

Z uwagi na znajdującą się w palmiarni roślinność, która na czas robót zostanie zabezpieczona, wszelkie prace prowadzone będą ze szczególną ostrożnością. Dodatkowo przy obniżonych temperaturach zewnętrznych, wybrany w przetargu Wykonawca robót zobowiązany jest również do zapewnienia roślinom odpowiedniej temperatury.
Wszystkie prace będą realizowane przy pełnej dostępności parku dla zwiedzających,
a z możliwości zwiedzania będzie wykluczony jedynie kompleks palmiarni. W trakcie realizacji zadania Wykonawca robót zobowiązany jest również zapewnić bezpieczeństwo turystom i zwiedzającym mogącym się poruszać w pobliżu placu budowy oraz drogi dojazdowej. Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 31 maja, a wybrany
w przetargu Wykonawca na realizację robót budowlanych będzie miał czas do końca listopada br.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1) Zabezpieczenie roślinności na czas realizacji zadania oraz w celu ochrony przed zimnem w okresie jesienno-zimowym
2) Prace rozbiórkowe – budowla o parametrach:
o Wysokość do gzymsu – 14,67 m,
o Wysokość całkowita – 19,28 m,
o Powierzchnia – 191,66 m2,
o Kubatura – 2 775,87 m3,
3) Prace ziemne,
4) Uzbrojenie i urządzenie terenu, w tym droga dojazdowa
5) Prace budowlane – budowa rotundy o parametrach:
o wysokość – 24,11 m,
o powierzchnia użytkowa – 200 m2,
o powierzchnia zabudowy – 202 m2,
o kubatura brutto – 4 286,42 m3,
7) Wykonanie instalacji, m.in.:
8) Elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej,
9) Ogrzewania i zarządzania klimatem.

Kryterium oceny ofert:

1. Cena 60%
2. Doświadczenie kierownika budowy 20%
3. Gwarancja 20%

Aktualizacja 16.02.2017 r.

Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania dokumentacji projektowej dla kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym Parku Oliwskiego. Największe zainteresowanie mieszkańców budzi przebudowa budynku rotundy, w którym wyeksponowany jest 180-letni daktylowiec. Z uwagi na to, że istniejące pomieszczenie jest już zbyt niskie, obiekt wymaga przebudowy i podwyższenia. Przedstawiona przez projektantów koncepcja zakłada budynek w formie cylindrycznej rotundy, w całości wypełniony szklaną fasadą z automatycznym otwieraniem. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nowa rotunda będzie szeroka na 17 metrów i wysoka na 24 m. Jej kubatura wyniesie 4,4 tys. m sześciennych. Zakres opracowywanej dokumentacji projektowej, oprócz rotundy palmiarni, obejmuje także kompleksowy program prac konserwatorskich w budynku palmiarni, w tym przywrócenie mansardowego dachu. W ramach realizacji częściowo zmieniona zostanie także funkcja budynku, powstaną w nim m.in. salki konferencyjne, zaplecze szatniowe, socjalne i sanitarne oraz sala warsztatowa i wystawiennicza. Dokumentacja projektowa obejmie także przebudowę szklarni w celu dostosowania obiektu do upraw roślin oraz do przechowywania w okresie zimowym roślin w donicach i pojemnikach, które latem wystawiane są na zewnątrz na terenie parku. W ramach opracowania przewidziano także zagospodarowanie terenu wraz z przywróceniem elementów historycznego zagospodarowania otoczenia.

Poglądowa wizualizacja rotundy – projekt koncepcyjny.

Aktualizacja 7.07.2016 r.

6 lipca br. podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwa, z firmą RYSY Architekci Rafał Sieraczyński z miejscowości Mysiadło. Zgodnie z podpisanym dokumentem wybrany Wykonawca na realizację projektu będzie miał czas do 29.04.2017 r.