Przygotowujemy się do realizacji zadania "Plac ćwiczeń dzielnicowy".

 Plac cwiczen dzielnicowy I LOa

Projekt skierowany jest do ludzi aktywnych, którzy mogliby korzystać bez żadnych ograniczeń z kompleksu drążków przystosowanych do street workoutu. Poprzez trening kalisteniczny można niezwykle efektywnie realizować rozmaite cele, np. zwiększenie wytrzymałości siłowej, polepszenie koordynacji ruchowej, spalanie tkanki tłuszczowej - zapobieganie problemowi nadwagi. Obiekt miałby powstać przy I Liceum Ogólnokształcącym , co zapewniłoby dogodną i bezpieczną lokalizację zapewniającą swobodny dostęp dla każdego mieszkańca.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.