Przygotowujemy się do realizacji zadania "AKTYWNA MATARNIA - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma" - Bezpieczna droga do szkoły – chodnik w Klukowie Oświetlenie placu zabaw i kosze na śmieci - Matarnia - Leśny zakątek i miniboisko.

Matarnia

 Rezultatem realizacji projektu będzie poprawa bezpieczeństwa oraz zorganizowanie miejsc aktywnego odpoczynku. Bezpośrednimi beneficjentami będą przede wszystkim dzieci i młodzież, którym zapewnimy bezpieczeństwo w dotarciu do szkoły w Klukowie, a także miejsca, w których będą mogły aktywnie  spędzać czas.

Projekt podzielony został na trzy zadania:
1) Bezpieczna droga do szkoły - budowa chodnika w Klukowie
2) Oświetlenie placu zabaw i kosze na śmieci – os. Matarnia
3) Leśny zakątek i boisko do koszykówki – os. Złota Karczma Zakres realizacji określony zostanie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.