Przygotowujemy się do realizacji zadania "Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym Augustowska".

 BOISKO WIELOFUNKCYJNE MIEDZY PETLA TRAMWAJOWA LOSTOWICE

Budowa boiska w otoczeniu terenów zielonych między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska". Boisko ma być wyposażone w 2 bramki do gry w piłkę nożną i ręczną, 4 kosze do gry w koszykówkę, 8 ławek, kosz na śmieci, otoczone ogrodzeniem o wys. 4m. wraz z piłkochwytami. Celem realizacji jest stworzenie miejsca, dzięki któremu mieszkańcy mogliby aktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny w pobliżu miejsca zamieszkania w otoczeniu zieleni.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo, zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Aktualizacja 3.10.2019 r.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej, jednocześnie dla dwóch zadań: Aktywnego Zbiornika Augustowskiego oraz Boiska wielofunkcyjnego między pętlą tramwajową Łostowice Świętokrzyska, a zbiornikiem retencyjnym Augustowska. Umowę podpisano 28 maja 2019 r. Projekt w ciągu 5 miesięcy wykona firma Projektowanie i Obsługa Inwestycji Piotr Wojczal z Gdańska, a koszt sporządzenia dokumentacji dla obu powyższych zadań wyniesie ponad 20 tysięcy złotych.