Przygotowujemy się do realizacji zadania "Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku"

zagospodarowanie terenow zbiornikow

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenów wokół sześciu zbiorników retencyjnych w dzielnicach: Chełm, Ujeścisko-Łostowice, Jasień, Kokoszki i Matarnia. W zakres zadania wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej wraz realizacją m.in.: - ścieżek dla biegaczy, rolkarzy i rowerzystów, - oświetlenie, - postawienie mebli miejskich (ławki i kosze na śmieci), - oznaczenie odległości w metrach umożliwiające użytkownikom pomiar pokonanego dystansu.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.