Przygotowujemy się do realizacji zadania "Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika "

lesna gora parkingi

Złożony wniosek przewiduje budowę latarń, utwardzenie placu przy budynku, wykonanie chodnika oraz schodów.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowe zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.