Przygotowujemy się do realizacji modernizacji i zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Letnicy

 
Projekt dotyczy modernizacji 3 terenów rekreacyjnych:
 
1) Dokończenie BO 2017  wg istniejącego projektu: Ożywimy ul. Szklana Huta. Zwycięski projekt przewiduje uzupełnienie siłowni napowietrznej o street workout i drabinkę, placu zabaw o piaskownicę, stolik piknikowy i ławkę oraz  nasadzenia i chodniki.

2) Modernizację placu zabaw między ulicami Stalowa, Starowiejska, Rybitwy - wyposażenie w furtkę.
 
3) Modernizację terenu rekreacyjnego przy ulicach Sielska i Sucha do rekreacji sportowej z przeznaczeniem na boisko. W ramach zadania nastąpi uporządkowanie terenu
850 m2, wyrównanie, humusowanie. Wycięcie drzewa 1 szt., obwód 80cm, średnica 26cm Instalacja dwóch bramek do gry w piłkę nożną, 3 ławek, 1 kosza na śmieci oraz 50 m piłkochwytów.
 
 
 

Letnica1