Rozpoczęliśmy realizację zadania Razem dla Wrzeszcza w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Zadanie jest kontynuacją projektu z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego. Zakres zadania obejmuje wykonanie połączenia pieszego ul. Reymonta z osiedlem przy ul. Makuszyńskiego poprzez wykonanie schodów z prefabrykowanych elementów betonowych z jednostronną poręczą i zjazdem dla wózków. Ponadto zaplanowano modernizację chodnika wzdłuż ul. Róży Ostrowskiej i wykonanie miejsc postojowych. Wykonane zostanie także oświetlenie z monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 27, a także linarium na terenie szkoły.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo zakresy realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Razem dla Wrzeszcza


Aktualizacja 18.10.2019 r.
30 września 2019 r. podpisaliśmy umowę na realizację części zadania dotyczącej budowy oświetlenia wraz z monitoringiem przy Szkole Podstawowej nr 27. Roboty wykona firma Automix Energetyka sp. z o.o. Prace potrwają do końca roku, a ich koszt wyniesie prawie 75 tysięcy złotych.

Firma PROINWESTA Anna Waniewska prowadzi prace projektowe przy częściach zadania dotyczących budowy przejścia pieszego z ul. Reymonta na ul. Makuszyńskiego oraz chodnika przy ul. Róży Ostrowskiej. Niebawem ogłoszone zostanie postępowanie na wykonanie linarium przy SP 27 w formule zaprojektuj i wybuduj.