Przystąpiliśmy do realizacji zadania - dokończenie układania płyt typu Yomb na ulicy Kutnowskiej - kolejny etap (III).

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego zakończyła realizację etapu I i II zadania polegającego na poprawie stanu nawierzchni ulicy Kutnowskiej, przełożeniu fragmentu nawierzchni na drodze łączącej się z ulicą Łęczycką oraz budowie łącznika pomiędzy ulicami Kutnowską i Łęczycką (link do zadania w ramach BO 2017 || link do zadania w ramach BO 2018). W ramach zwycięskiego wniosku BO 2019 planowana jest kontynuacja prac związanych z poprawą nawierzchni tej ulicy.

Termin realizacji - sierpień 2019 r.

leczycka 

Aktualizacja 13.06.2019 r.

Trwają prace przy kolejnym etapie modernizacji ul. Kutnowskiej, wykonawca ułożył płyty typu Yomb. Realizowane są obecnie roboty przy nasypywaniu skarp oraz wyrównywaniu terenu przy drodze, gdzie zostanie posiana trawa. Wykonywane są wjazdy do posesji z kostki brukowej.

Kutnowska 06 19 3

Aktualizacja 25.03.2019 r.

Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Julita Cygert. Koszt inwestycji to ponad 181 tys. złotych. Termin realizacji to sierpień 2019 r.

Link do przetargu na stronie internetowej.