Przystąpiliśmy do realizacji zadania "IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

W kolejnym etapie rewitalizacji Parku Św Barbary przewiduje się montaż linarium, jak również wykonanie miejsca do grillowania. Marzeniem seniorów, dzieci i młodzieży jest mini amfiteatr z ławkami do siedzenia aby mogły odbywać się tam koncerty, występy dzieci i seniorów.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji wniosku do realizacji przewidziano:
- montaż linarium,
- wykonanie nawierzchni pod urządzenia,
- montaż altany,
- montaż ławek przy altanie, dla widzów odbywających się wydarzeń.

Park sw. Barbary


Widok przed realizacją zadania

DJI 0535

Aktualizacja 26.08.2019 r.
Ułożona została nawierzchnia pod urządzeniami zabawowymi. Zamontowano również piramidę linową.

ParkSwBarbary 08 19 7Aktualizacja 25.07.2019 r.
Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze i roboty ziemne. Ułożono również krawężniki betonowe.

SwBarbary 07 19 3

Aktualizacja 16.04.2019 r.
9 kwietnia podpisana została umowa na realizację zadania. Wykonawcą została wybrana firma WT Bonsai Sp. z o.o. z Gdańska, która na realizację robót bedzie miała 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.