Przystąpiliśmy do realizacji zadania "Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019.

Skwer Bajki jest centralnym miejscem sportowo-rekreacyjnym dzielnicy i wizytówką Przeróbki. Rewitalizacja tego miejsca jest ważna pod względem estetycznym i społecznym. Skwer ma być miejscem spotkań społeczności lokalnej, w którym będzie można zarówno odpocząć jak i aktywnie spędzić czas.

Jednocześnie realizowane będą zadania z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019. Po wykonaniu dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji wniosków do realizacji przewidziano:
- wykonanie chodników z płytek betonowych,
- montaż ławek i koszy na śmieci,
- wykonanie nawierzchni żwirowej pod linarium,
- montaż linarium,
- montaż stołów do szachów,
- likwidację istniejących bramek,
- przestawienie istniejącej siłowni zewnętrznej w nowe miejsce i montaż nowego elementu. 
 

Widok terenu przed realizacją zadania

Bajki 09 19 2

Aktualizacja 06.11.2019 r.

Rozpoczęliśmy prace ziemne, trwa korytowanie placu pod budowę strefy rekreacyjno sportowej. Trwają roboty przy budowie chodników, na części z nich została ułożona podbudowa oraz krawężniki betonowe.

BajkiSkwer 11 19 3

Aktualizacja 29.08.2019 r.
21 sierpnia 2019 r. podpisaliśmy umowę z wybranym wykonawcą zadanią, firmą HYDRO-MAG sp. z o.o. Na realizację inwestycji wykonawca będzie miał 4 miesiące (do grudnia 2019 r.), zaś jej koszt wyniesie prawie 306 tysięcy złotych.