Przygotowujemy się do realizacji zadania - II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.


Złożony wniosek przewiduje wykonanie drugiego etapu ścieżki pieszo-rowerowej o długości ok. 1 km, na odcinku od zatwierdzonej rok temu budowy w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 z pętli tramwajowej Łostowice- Świętokrzyska do Parku Oruńskiego. Wykonanie utwardzenia i dostosowanie ścieżki dla pieszych i rowerzystów, a także ustawienie ławek i koszy na śmieci, zapewni mieszkańcom bezpieczeństwo i większy komfort osób, spacerujących od zbiornika Augustowskiego do zrewitalizowanego Parku Oruńskiego. Ponadto inwestycja zwiększy atrakcyjność Chełmu tego terenu.

Jesteśmy na etapie przygotowywania postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót. Dodatkowo zakres realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

 

Widok przed realizacją zadania