Przygotowujemy się do realizacji zadania związanego z budową Parku Linowego pod Pachołkiem w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Teren przy placu zabaw przy Stawie Młyńskim stwarza idealne warunki dla Parku Linowego. Złożony wniosek zakłada budowę zjazdu tyrolką na placu zabaw, dokończenie modernizacji schodów od ul. Tatrzańskiej, a także uporządkowanie terenu oraz odnowienie elementów małej architektury (fragment ulicy i schodów tuż przy wejściu do lasu).


Widok przed rozpoczęciem realizacji zadaniaAktualizacja, 27.04.2020 r.

27 kwietnia poznaliśmy oferty w przetargu na realizację obu części zadania. Na budowę tyrolki zarerwowano ponad 87 tys. złotych. Wpłynęła jedna oferta na 139.500,00 zł. Na drugą część zadania - remont ul. Tatrzańskiej nie wpłynęła żadna oferta.

Aktualizacja, 9.03.2020 r.

Ogłoszono przetarg na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie podzielono na dwa elementy. Pierwszy z nich dotyczy terenu przy ul. Spacerowej, gdzie powstanie tyrolka i park linowy. Z kolei przy ul. Tatrzańskiej teren zostanie uporządkowany i pojawią się siedziska wraz z elementami "małej architektury". Termin realizacji to 4 miesiące od daty podpisania umowy. Otwarcie ofert zaplanowano na 25 marca.