Przygotowujemy się do realizacji zadania - odnowienie ciągu spacerowego na trasie Olsztyńska > Meissnera > Jana Pawła II > Jelitkowski Dwór w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Ciąg spacerowy będący przedmiotem projektu pełni dla mieszkańców Zaspy i Przymorza dwie ważne funkcje komunikacyjne. Jest główną drogą łączącą park Reagana i plażę z osiedlami mieszkalnymi oraz dla wielu dzieci i młodzieży jest główną drogą dojścia do pobliskiej szkoły przy ul. Meissnera 9. Złożony wniosek zakłada remont na odcinku ok. 700 metrów, połączony z przekształceniem drogi w ciąg pieszo-rowerowy, wykonaniem nowej jednolitej nawierzchni oraz montażem latarni i elementów małej architektury.

Szczegółowy zakres zadania poznamy po opracowaniu dokumentacji projektowej. Dodatkowo zakres realizacji wniosków będą konsultowane i uzgadniane z wnioskodawcami na poszczególnych etapach realizacji.

Lokalizacja planowanej inwestycji