Przygotowujemy się do realizacji zadania - Rowerowy Plac Manewrowy i Rowerowe Miasteczko Ruchu Drogowego na terenie SP 81 w Gdańsku Osowej przy ul. Siedleckiego 14 w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Realizacja zadania pomoże w zdobywaniu wiedzy praktycznej dotyczącej jazdy na rowerze po drogach publicznych i pomoże w doskonaleniu jazdy w czasie manewrów rowerowych. Zdobyta wiedza zapewni uczniom bezpieczeństwo w czasie jazdy rowerem.

Planowane do wykonania działania: rowerowe miasteczko ruchu na terenie boiska wg. schematu PORD, wyrównanie nawierzchni przez ponowne ułożenie płyt chodnikowych i wyrównanie części terenu, oznakowanie pionowe, sygnalizacja.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

-Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i demontażowe
-Roboty ziemne, drogowe i nawierzchniowe
-Roboty budowlano –montażowe
-Zabezpieczenie zieleni istniejącej

Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2019 roku.

 

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Aktualizacja 25.10.2018 r.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-11-06, godzina: 11:00

Aktualizacja 20.04.2018 r.

16 kwietnia podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla powyższego zadania z firmą - STUDIO KWADRAT Beata i Paweł Jurago S.C. Na opracowanie dokumentacji wykonawca ma czas do lipca 2018 r.