Przystąpiliśmy do realizacji zadania Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Wniosek zakłada, że w kilku punktach Wrzeszcza wykonane zostaną nowe nasadzenia (brakująca trawa, krzaki, kwiaty), zamontowane zostaną ławki, kosze na śmieci, pojemniki na psie odchody i urządzenia zabawowe. Projekt zakłada także budowę i wyposażenie zewnętrznej sali lekcyjnej, zwanej potocznie zieloną klasą. Jest ona usytuowana poza budynkiem szkolnym i jest standardowym wyposażeniem w szkołach europejskich i amerykańskich. Zielona klasa umożliwi prowadzenie na świeżym powietrzu zarówno zajęć z zakresu przyrody ożywionej i nieożywionej, ale także planowanie czasu wolnego, sposobów prowadzenia obserwacji. Dodatkowo uczniowie zdobywać będą wiedzę bawiąc się doświadczeniami, wyznaczając kierunki w terenie. Zielona klasa będzie wyposażona w stoliki, krzesełka i pomoce dydaktyczne.

Zakres zadania, plac Wybickiego:
- wymiana istniejących ławek na nowe (2 sztuki),
- wymiana istniejących śmietników na nowe (2 sztuki),
- wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastych,
- nasadzenia zieleni.

Zakres zadania, al. Hallera:
- miejscowe poszerzenie chodników,
- umieszczenie nowych ławek parkowych (2 sztuki) oraz śmietnika,
- wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzenia zabawowe,
- montaż urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, huśtawki typu "bocianie gniazdo" i karuzeli-piłki,
- uporządkowanie trawników.

Zakres zadania, ul. Lelewela:
- nasadzenia zieleni w istniejącym pasie zieleni, w pobliżu drzew,
- wykonanie ogrodzenia miejsc nasadzeń w postaci palików drewnianych.

Zakres zadania, teren przy SP 24:
- prace ziemne,
- budowa ogrodu zimowego,
- montaż konstrukcji do podwieszania żagli,
- wykonanie ogrodzenia,
- instalacja wodociągowa,
- wykonanie nawierzchni żwirasto-gliniastej.

Mapka poglądowa
Zielony Wrzeszcz

Zdjęcie sprzed realizacji zadania, teren przy SP 24:

Zdjęcie sprzed realizacji zadania, al. Hallera:

Aktualizacja, 5.05.2020 r.

Podpisano umowę na realizację dwóch części zadania: przy SP 24 i na Placu Wybickiego. Wykonawcą  na SP 24 jest firma HYDRO-MAG Sp. z o.o. Koszt inwestycji 162 300,00 zł. Termin realizacji to koniec maja 2020 r. Na Placu Wybickiego zadanie zrealizuje firma WT BONSAI Sp. z o.o za 74 907,00 zł. Koniec prac przewidziano na koniec maja 2020 r.

Aktualizacja, 17.02.2020 r.

17 lutego poznaliśmy oferrty na dwie cześći zadania. Na zadanie przy Placu Wybieckiego zarezerwowano 54 tys. zł. Wpłynęło 5 ofert, najniższa opiewa na 74 tys. złotych. Na zadanie przy SP 24 wpłynęły 4 oferty, najniższa  na 48 tys. złotych. Miasto zarezerowało na inwestycję 105 tys. złotych.

Aktualizacja 10.02.2020 r.
31 stycznia 2020 r. ogłosiliśmy przetarg na realizację dwóch pozostałych części zadania (przy placu Wybickiego i przy SP 24). Na oferty wykonawców czekamy do 17 lutego 2020 r.

Aktualizacja 19.12.2019 r.

Zakończono prace przy modernizacji skweru przy ulicy Hallera. Trwają procedury odbiorowe.

Okrzei 12 19 10 1


Zakończone zostały również prace na ulicy Lelewela.

Aktualizacja, 7.11.2019 r.

Podpisano umowę na dwie części zadania. Pierwsza umowa dotyczy terenu przy al. Hallera. Firma Lehmann sp. z o.o. sp. k. za niecałe 71 tys. złotych zrealizuje tę część zadania do końca grudnia 2019 r. Firma PP-U Zieleń zrealizuje prace na ul. Lelewela za niecałe 35 tys. złotych. Termin realizacji tej części inwestycji to grudzień 2019 r.

Aktualizacja 01.10.2019 r.
30 września 2019 r. otwarto oferty w postępowaniu. Oferty na każdą z części zadania znacząco przekraczają założony budżet.

Aktualizacja 16.09.2019 r.
Ponownie poszukujemy wykonawcy zadania. Na oferty w postępowaniu czekamy do 30 września 2019 r.

Aktualizacja 01.08.2019 r.
Postępowanie zostało unieważnione ze względu na przekroczenie budżetu. Postępowanie zostanie powtórzone.

Aktualizacja 25.07.2019 r.
Ponowne postępowanie przetargowe wszczęto 17 czerwca 2019 r. Zadanie podzielono na 4 części. 18 lipca otwarto oferty w postępowaniu. Oferty na każdą z części zadania znacząco przekraczają założony budżet.

Aktualizacja 15.04.2019 r.

Dokumentację techniczną dla wyżej wymienionego zadania opracowała firma ATELIER HARMOZA sp. z o.o. z Gdyni. Trwa procedura wyłaniania wykonawcy robót. Postępowanie przetargowe rozpoczęte w lutym 2019 r. zostało unieważnione 4 kwietnia 2019 r., gdyż nadesłane oferty znacząco przekraczały założony budżet zadania. Postępowanie zostanie powtórzone.