Realizujemy zadanie związane z dokończeniem modernizacji istniejącego ciągu pieszego - bulwar, na ciąg pieszo-rowerowy z wydzieleniem ścieżki rowerowej od Parku Reagana do ul. Chłopskiej(II etap) w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Przypomnijmy, że w ramach BO 2015 zrealizowaliśmy zadanie związane z modernizacją ciągu pieszego tzw. bulwaru, przebiegającego na odcinku od ulicy Chłopskiej w kierunku ul. Dąbrowszczaków z połączeniem do Parku Reagana. Bulwar o długości ok. 578mb, położony jest w ciągu historycznej osi widokowej z Parku Oliwskiego na Zatokę Gdańską. Realizacja zadania polegała na wykonaniu nowej nawierzchni ciągu pieszego z dodatkowym wydzieleniem pasa ścieżki rowerowej. Trasa pieszo-rowerowa stanowi bezpieczne połączenie drogi rowerowej w Parku Reagana z drogą przy ul. Chłopskiej.

Planowany termin zakończenia prac to maj 2019 r.

Widok przed rozpoczęciem realizacji zadania

Aktualizacja

16 października 2018 r. podpisano umowę na modernizację istniejacego ciągu pieszego z firmą Drogomet Sp. z o.o. Na realizację zadania wykonawca ma czas do maja 2019 r.